Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Maturitní otázky z Ekonomie

Základní ekonomické pojmy

Předmět ekonomie, Základní ekonomické systémy, Zákon vzácnosti a zákon ekonomie času, Teorie potřeb; Hospodářský proces: Výroba, Práce, Trh práce, Přírodní zdroje, Kapitál, Podnikatelství, Rozdělování a přerozdělování, Směna, Spotřeba; Historický vývoj ekonomických teorií

Hodnocení národního hospodářství

Magický čtyřúhelník, Hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt, Problematika šedé a černé ekonomiky, Bilance zahraničního obchodu, Nezaměstnanost, Ceny a inflace

Trh a jeho zákony

Poptávka, Nabídka, Koloběh hodnot v hospodářství, Ekonomický růst, Konkurence a hospodářská soutěž, Tržní rovnováha, Selhání trhu

Subjekty národního hospodářství

Firmy a jejich právní formy, Rozdíly mezi fyzickou a právnickou osobou, Podnikatelské vztahy, Ekonomika a neziskový sektor, Organizace neziskového sektoru, Státní rozpočet

Zakládání podniku

Podnik a podnikatel, Činnosti související se založením podniku; Zakládání obchodní společnosti: Zakladatelský rozpočet, Založení obchodní společnosti, Vznik obchodní společnosti, Volba právní formy podnikání

Charakteristika právních forem podnikání

Volba právní formy podnikání, Živnostník, Společnosti s ručením omezeným, Družstva, Akciová společnost, Komanditní společnost, Veřejná obchodní společnost

Živnosti

Náležitosti živnostenského listu, Náležitosti koncesní listiny, Všeobecné podmínky pro udělení živnosti, Povinnosti podnikatele z pohledu živnostenského zákona, Rozdělení živností, Zánik živnostenského oprávnění, Provozování živnosti průmyslovým způsobem

Majetková a kapitálová výstavba podniku

Majetková struktura podniku, Likvidnost a likvidita, Kapitálová struktura podniku

Podnikové činnosti - zásobování

Plánování potřeby materiálu, Zajišťování materiálu, Příjem materiálu, Skladování, Příprava k výrobě, výdej do spotřeby

Podnikové činnosti - personální činnost

plánování počtu pracovníků, získávání pracovníků, péče o pracovníky a jejich kvalifikační růst, tvorba pracovních podmínek a odměňování, Uplatnění zákonných opatření o mzdách

Výrobní činnost podniku

Výroba, Příprava výroby, plán výroby, Průběh výroby, Jakost výroby, ergonomie

Prodejní činnost podniku

Marketingový mix, Distribuční cesty, Právní stránka obchodních vztahů, Životní cyklus výrobku, Personální zabezpečení prodeje, Operativní činnosti při prodeji

Financování podniku

Základní pojmy financování, Zdroje financování, Určení výše oběžného majetku, Druhy financování, Běžné financování

Řízení cash flow

Řízení cash flow, příklady

Finanční analýza

Základní pojmy, Poměrová analýza, Uživatelé finanční analýzy

Finanční plánování

Podstata finančního plánování, Finanční řízení za krize podniku, Druhy plánů

Investiční činnost podniku

Makroekonomické pojetí investic, Mikroekonomické pojetí investic (podnikové), Klasifikace investic

Hodnocení efektivnosti investic

Porovnání investičních variant, Metody hodnocení investic

Daňová soustava České republiky

Spotřební daň; Majetkové daně: Daň z nemovitosti, Převodové daně, Daň silniční; Zdravotní a sociální pojištění; Daň z přidané hodnoty

Daň z příjmů

Daň z příjmu fyzických osob, Daň z příjmu právnických osob

Teorie nákladů a výnosů

Náklady, Výnosy, Hospodářský výsledek, Příklad

Kalkulace

Kalkulační dělení nákladů, Všeobecný kalkulační vzorec, Kalkulační listy, Kalkulace nákladů a kalkulace ceny, Členění kalkulace, Kalkulační metody, Příklady ke kalkulačním metodám a kalkulačnímu vzorci

Burzy a burzovní obchody

Historie burz, Struktura finančních trhů, Indexy, Znaky burz, Druhy burz, Typy burz, Funkce burz, Burzy České republiky, Burzovní spekulace, Obrazce a svícové grafy

Bankovnictví a celnictví

Bankovní systém České republiky, Centrální banka, Obchodní banky, Druhy úvěrů, Bankovní služby, Finanční trh, Cenné papíry, Clo, Celní režimy, Celní režimy pro vývoz

Sdružování podniků, internacionalizace podnikových činností, nadnárodní podniky

Koncentrace a kooperace, Fůze a akvizice, Nadnárodní podniky, Internacionalizace podnikových činností

Sanace a zánik podniku

Sanace podniku: Příčiny krize, Povaha krize, Vývojové stádium krize, Rozdělení sanace z hlediska časového horizontu, Fáze ozdravného procesu; Zánik podniku: Zrušení, Zánik, Zrušení a zánik obchodní společnosti, Zrušení a zánik akciové společnosti bez likvidace


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.