Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Celní režimy

Volný oběh

zboží bude v tuzemsku dovozce zprostředkována nebo prodána a nepředpokládá se jeho návrat zpět do ciziny. Zahraniční zboží se stává českým - normální proclení

Dočasné použití

zboží bude do 34 měsíců vyvezeno v nezměněném stavu zpět do zahraničí. Clo je vybráno až po skončení tohoto režimu nebo po uplynutí 34 měsíců ve výši 3% cla za každý započatý kalendářní měsíc. Celní úřad může podmínit propuštění do tohoto režimu zajištěním celního dluhu

příklad

Společnost se sídlem v Bulharsku si v Praze pronajme kancelář. Neví, zda uspěje a proto vybaví kancelář provizorně nábytkem a počítači dovezenými ze zahraničí. Vybavení kanceláře dovezeno 2.3.2004. Kdyby bylo propuštěno do volného oběhu, muselo by být zaplaceno clo 40.000. Deklarant (Bulhar) navrhne režim dočasného použití.

Urči clo, pokud režim dočasného použití bude

        a) do listopadu

        b) ukončen - zařízení zůstane trvale v ČR


        a) 9 měsíců . 3% = 27%

            clo ve výši 27% z 40.000,- = 10.800,-

        b) ruší režim dočasného použití - přechod na volný oběh

            clo bude v plné výši - 40.000,-

Aktivní zušlechťovací styk

po přepracování v tuzemsku bude zboží vyvezeno zpět do zahraničí. Clo se při dovozu nevybírá. Zboží musí být po celou dobu pod celním dohledem - přeprava, skladování, manipulace - probíhají za podmínek schválených celním úřadem

podmíněný systém

clo se při dovozu nevybírá. Pokud dovozce poruší podmínky tohoto dovozu, celní dluh se navýší o úrok ve výši 250% diskontní sazby ČNB

systém na vracení

zboží je při dovozu procleno, pokud je po přepracování zboží vyvezeno je zaplacené clo vývozci vráceno

příklad

Z Německa dovezeny umělohmotné granule, ze kterých se v ČR lisují rámy oken. Kompletní okna jsou vyvážena do SRN. Kdyby byly granule propuštěny do volného oběhu, bylo by na ně uvaleno clo 150.000,-. Deklarant navrhl celní režim aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému.

Urči clo: a) okna budou vyvezena

              b) podnik má problémy, okna nevyrobí a nevyveze


a) clo nebude vyměřeno

b) clo bude 150.000,- x diskontní sazba 1%

    150.000 + 150.000 x 0,025 = 150.000 + 3.750 = 153.750/rok

příklad

Společnost dovezla do ČR látky k výrobě oděvů. V okamžiku dovozu neví, jaká část bude použita pro výrobu na vývoz. Celní hodnota látek je 380.000,-. Celní sazba je 3,3%. Jaký bude volit celní režim?

aktivní zušl. styk

v systému navracení

clo: celní hodnota x celní sazba

         380.000 . 3,3% = 12.540,-

Jak vysoká částka cla bude vrácena, pokud spol. využije na obleky pro vývoz ? látky?

12.540 : 4 = 3.135,- (tolik bude vráceno)

Přepracování pod celním dohledem

zboží může být ještě před prodlením přepracováno. Zboží se již nachází v tuzemsku, ale je stále zbožím v zahraničí. Použití: v situaci, kdy původní zboží podléhá vyšší celní sazbě než zboží přepracované. Celní dluh vznikne až po skončení tohoto režimu. Lze uplatnit jen u některého zboží

Transit

zboží je přes území ČR pouze přepravováno. Nevzniká celní dluh. Zboží musí být od začátku do konce transitu opatřeno neporušenou celní závěrkou (např.: pečeť)


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.