Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Celní režimy pro vývoz

Vývoz

při vývozu nevzniká celní dluh. Zboží nebude dovezeno zpět

Pasovní zušlechťovací styk

zboží bude v zahraničí zpracováno a zpětně dovezeno do volného oběhu. Zboží je považováno za dočasně vyvezené. Je stanoveno fiktivní clo. Při zpětném dovozu je fiktivní clo odečteno od dovozního cla

příklad

Zboží v hodnotě 160.000 je vyvezeno k přepracování do Bulharska. Clení sazba při dovozu by byla 3,5%. Po přepracování bude dovoz zpět 300.000, celní sazba 3,8%. !Pasivní zušlechťovací styk!

      fiktivní clo: 160.000 x 3,5% = 5.600

      při dovozu: 300.000 x 3,8% = 11.400

            minus fiktivní clo 11.400 - 5.600 = 5.800

            zaplatíme clo 5.800,-

celní sklady

jakékoliv zajištěné prostranství, objekt nebo prostor, kde může být uskladněno zboží pod celním dohledem

veřejný celní sklad

může ho používat každý

soukromý celní sklad

může ho používat jen ten, kdo ho vytvořil

nutné povolení celního úřadu

svobodná celní pásma a sklady

zvláštní zóny, které zřizuje a ruší vláda svým nařízením. Jsou součástí celního území, ale odděleny od něj (např. min 3 m plotem)

umístění zboží

nepatří mezi celní režimy. Zboží, které sem vstupuje nemusí být předloženo celnímu úřadu, ten ale má právo kontrolovat, jako zboží sem vstupuje. Je zde povolená jakákoliv průmyslová a obchodní činnosti (legální), ale musí se předem ohlásit celnímu úřadu. Na zahraniční zboží se pohlíží jakoby se nenacházelo na celním území a na české zboží jsou uplatňovány výhody, které se vztahují k vývozu


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.