Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Daň z přidané hodnoty

poplatník:

osoby, v jejichž prospěch se uskutečňuje zdanitelné plnění nebo dovoz zboží

zahraniční provozovatel příležitostné autobusové přepravy v tuzemsku

plátce:

fyzické a právnické osoby, které v tuzemsku podnikají nebo uskutečňují činnost vykazující všechny znaky podnikání, jejichž obrat za posledních 12 měsíců přesáhl 2 miliony Kč

předmět daně:

zdanitelná plnění v tuzemsku

dovoz zboží

příležitostná autobusová přeprava v tuzemsku

zdanitelné plnění:

dodání zboží a převod nemovitostí

poskytování služeb

použití zboží a služeb a vyřazení majetku pro osobní potřebu, pokud byl uplatněn odpočet

osoby mající zvláštní vztah k plátci:

ekonomicky, personálně nebo jinak spojené s plátcem

v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k plátci

účastníci sdružení

Osvobození od daně

bez nároku na odpočet daně na vstupu:

poštovní služby

rozhlasové a televizní vysílání

finanční činnosti

pojišťovací činnosti

převod a nájem staveb

výchova a vzdělání

zdravotnické služby a zboží

sociální pomoc

s nárokem na odpočet daně na vstupu:

vývoz zboží

poskytování služeb do zahraničí (osobám, které nemají sídlo nebo trvalý pobyt v tuzemsku)

mezinárodní přeprava zboží a pravidelná mezinárodní přeprava osob

Místo plnění

dodání zboží:

místo zahájení přepravy

místo, kde je zboží instalováno

místo, kde se zboží nachází v době dodání (je-li dodáno bez přepravy)

převod nemovitostí:

místo, kde se nemovitost nachází

poskytování služeb:

místo skutečného poskytnutí

sídlo poskytovatele

Sazby daně

základní 19%:

zboží kromě výjimek

snížená 5%:

služby kromě výjimek

příležitostná autobusová přeprava v tuzemsku:

50 Kč za přepravovanou osobu kromě řidiče a vedoucího zájezdu

Dovoz zboží

Základ daně = celní hodnota + clo + spotřební daň

Dodání zboží do jiného členského státu EU

• dodání zboží plátcem DPH z ČR registrovanému plátci DPH v jiném státě EU: osvobozené zdanitelné plnění s nárokem na odpočet DPH na vstupu, odběratel zdaní ve své zemi a uplatní odpočet DPH na vstupu (intrakomunitární plnění - souhrnné hlášení)

• dodání zboží plátcem DPH z ČR osobě, která není v jiném státě EU plátcem DPH: běžné zdanitelné plnění. Zboží je dodáváno za ceny s DPH na výstupu.

Zdaňovací období

kalendářní měsíc:

povinně, pokud obrat za předchozí rok dosáhl 10 milionů Kč

nepovinně, pokud obrat za předchozí rok přesáhl 2 miliony Kč a nedosáhl 10 milionů Kč

kalendářní čtvrtletí:

pokud obrat za předchozí rok nedosáhl 10 milionů Kč

příklad:

Vypočti nárok na odpočet DPH u plátce, který se zabývá rehabilitačními úkony hrazenými zdravotní pojišťovnou a provozováním fitness centra.

tržby od pojišťovny 60.000,-
tržby z fitness 80.000,- + 5% DPH

nákupy

1) posilovací stroj pro fitness 30.000,- + 19% DPH
2) zdravotnický materiál pro rehabilitace 35.000,- + 5% DPH
3) vodné a stočné   6.000,- + 5% DPH
4) masážní přípravky pro obě činností 10.000,- + 19% DPH

TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.