Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Majetkové daně

Daň z nemovitosti

poplatník:

vlastník

nájemce (u pozemků patřících státu)

uživatel (u pozemků, jejichž majitel není znám)

předmět daně:

pozemky ležící na území ČR

stavby

osvobození od daně:

veřejně prospěšné využití (vodárenské objekty

ochrana životního prostředí (lesy na mimořádně nepříznivých místech, lázeňské a příměstské lesy)

podpora bydlení (novostavby pro bydlení a byty v nich 15 let od kolaudace)

omezená možnost využití (rokle, skály)

nemovitost ve vlastnictví určitého subjektu (školní budova)

Daň z pozemků

základ daně = výměra . cena zemědělská půda
sazba daně = 0,25% základu daně louky, pastviny, hospodářské lesy, rybníky
sazba daně = 0,75% základu daně    orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady
základ daně = výměra stavební pozemky, zastavěná plocha, nádvoří

sazba daně u stavebních pozemků = 1 Kč . korekční koeficient . základ daně

sazba daně u zastavěných ploch, nádvoří = 0,10 Kč . korekční koeficient . základ daně

korekční koeficient je v rozmezí 0,3 až 4,5 podle velikosti obce

Daň ze staveb

základ daně = zastavěná plocha, u bytů a nebytových prostor upravená podlahová plocha (podlahová plocha . 1,2)

sazba daně:

obytné stavby k trvalému bydlení     1 Kč . korekční koeficient . základ daně
obytné stavby k rekreaci     3 Kč . základ daně
garáže     4 Kč . základ daně
stavby pro podnikání v zemědělství     1 Kč . základ daně
stavby pro podnikání ve stavebnictví     5 Kč . základ daně
stavbu pro služby, obchod     10 Kč . základ daně
ostatní stavby     3 Kč . základ daně

Převodové daně

Daň dědická

poplatník:

dědic

I. skupina     manželé, příbuzní v řadě přímé (děti, rodiče, vnoučata, prarodiče)

II. skupina     příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, tety, strýcové, neteře, synovci), manželé dětí nebo rodičů, osoby žijící déle než rok ve společné domácnosti

III. skupina     FO bez příbuzenského vztahu, PO

předmět daně:

zůstavitel byl občan ČR a měl trvalý pobyt v ČR - celý movitý majetek v ČR a v cizině, nemovitosti pouze v ČR

zůstavitel nebyl občan ČR nebo neměl trvalý pobyt v ČR - pouze movitý majetek v tuzemsku

osvobození od daně:

I. skupina     zcela

II. skupina     movité věci osobní potřeby do 60.000 Kč, peněžní prostředky do 60.000 Kč

III. skupina     movité věci osobní potřeby do 20.000 Kč, peněžní prostředky do 20.000 Kč

sazba daně:

klouzavě progresivní od 1,5% do 20,0% základu daně

Daň darovací

poplatník:

při daru v tuzemsku nebo do tuzemska - nabyvatel

při daru do zahraničí - dárce

předmět daně:

bezúplatné nabytí majetku

osvobození od daně:

jako u daně dědické, ale neexistuje osvobození v I. Skupině

sazba daně:

dvojnásobná v porovnání s daní dědickou

Daň z převodu nemovitosti

poplatník:

při úplatném převodu - prodávající

při výkonu rozhodnutí - nabyvatel

předmět daně:

úplatný převod, vzájemná výměna nemovitostí, vypořádání podílového spoluvlastnictví

základ daně:

cena nemovitosti (ta vyšší)

sazba daně:

3% ze základu daně

Daň silniční

poplatník:

držitel vozidla, zaměstnavatel vyplácející cestovní náhrady zaměstnancům

předmět daně:

silniční a motorová vozidla používaná nebo určená k podnikání

osvobození od daně:

vozidla zvláštního druhu - traktory, sněžné skútry, …

veřejně prospěšný zájem - požární ochrana, záchranná služba, autobusy pro osobní dopravu na vnitrostátních linkách, …

vozidlo využíváno v zahraničí - počítají se jen celé měsíce

základ daně:

osobní automobily - objem válců

ostatní vozidla - hmotnost v tunách a počet náprav


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.