Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Životní cyklus výrobku:

Životní cyklus výrobku

uvedení:

výrobek se objeví na trhu, nízká poptávka (zákazníci a obchody o výrobku neví) rozsáhlá reklama, výrobek je ztrátový či s nízkým ziskem (malý prodej, vysoké náklady na reklamu)

růst:

prodej se zvyšuje (informovanost zákazníků), výrobní náklady na výrobek poklesly, zvyšuje se zisk, na trhu se objevuje konkurence s podobnými výrobky

zralost:

nejdelší fáze, poptávka dosahuje vrcholu. Nejnižší náklady, nejvyšší zisk, později prodej i zisk klesá, snížením nákladů firma snižuje cenu výrobku

úpadek:

snižuje se poptávka, protože se mění zájem zákazníků a na trhu jsou konkurenční výrobky. Klesá prodej, nutno výrobu výrobku dokončit a nahradit jej novým

Cena

vyjadřuje směnou hodnotu daného zboží

typy cen:

    º a) nákladově orientovaná cena

    º b) cena podle konkurence

          vychází ze skutečných cen našich konkurent

    º c) cena podle spotřebitelů

          vychází z křivek poptávky a nabídky

          spotřebitelé mají sklon podhodnocovat ceny statků a služeb

Propagace

propagační mix - zmixujeme reklamu, podporu prodeje, publicitu a osobní prodej

typy reklamy:

        1) primární: reklama výrobku

        2) selektivní: propagace značky

        3) institucionální: zaměřeno na propagaci celé firmy

reklama je forma neosobní propagace statků a služeb pomocí masmédií (internet, TV, rozlas)

podpora prodeje:

činnosti, které vedou ke zvýšení služeb (prodeje či tržeb). Patří sem soutěže, kupony, slevy

publicita

základním úkolem je vytvářet příznivé podvědomí k formě a pozitviní vztah veřejnosti k firmě

• nástroje: novinové články, rozhovory, projevy

• osobní prodej: provádějí obchodní zástupci, reprezentanti (dealeři)

propagační strategie

    º a) strategie TLAK (PUSH), která je vyjádřena působením firmy na obchod, aby obchod měl dostatečný výběr zboží

    º b) strategie TAH (PULL) - zaměřuje se na konečného spotřebitele


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.