Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Likvidace

Co je likvidace? § 70

vstup společnosti do likvidace se zapisuje do OR a po dobu likvidace používá společnosti dovětek v likvidaci

Kdo jmenuje likvidátora? § 71

statutární orgán (u a.s. - představenstvo, u s.r.o. - společníci, u k.s. - komplementáři) = platí ho společnost nebo soud = platí ho soud

Kroky likvidace § 70 - § 75

    1) zápis do OR, vstup firmy do likvidace

    2) od data zápisu do OR přestávají orgány společnosti vykonávat svoji funkci a všechny práva přecházejí na likvidátora

    3) úlohou likvidátora je sestavit ke dni vyhlášení likvidace účetní uzávěrku

        º na peníze z prodaných věcí firmy je zřízen speciální bankovní účet - disponuje s ním likvidátor

        º likvidátor určí, komu a v jakém pořadí zaplatí závazky

        º v případě předlužení (likvidátor zjistí, že likvidační výtěžek nepostačí k úhradě závazku) podá likvidátor na soud návrh na prohlášení konkurzu

        º likvidační přebytek je rozdělen společníkům podle společenské smlouvy

        º likvidátor sestaví konečnou účetní závěrku - dokumenty dá schválit společníkům

        º do 30 dnů musí být společnost vymazána z OR

        º likvidátor zajišťuje i archivaci dokumentů

Likvidace konkurz

likvidace - přeměna majetku v peníze - po splacení závazků zůstanou peníze i pro společníky

konkurz - stejný smysl: likvidovat majetek, ale za účelem uspokojit alespoň hlavní věřitele

Konkurz

k prohlášení konkurzu může soud přistoupit jestliže

    º je firma v úpadku (předlužená)

    º firma dlouhodobě neplatí své závazky vůči věřitelům

3 měsíce ochranná lhůta → společnost má možnost splatit závazky, a tím překonat úpadek. Pokud se to podaří - opouští se od konkurzu, jestliže ne - je prohlášen konkurz

Konkurzní podstata

vytvářená majetkem, podléhajícím konkurzu tj. veškerý majetek, který dlužníkovi patřil v den prohlášení konkurzu

Účastníci konkurzního řízení

věřitelé

dlužníci

Správce konkurzní podstaty

bezúhonný fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům a mající přiměřenou odbornou způsobilost (musí být zapsán u příslušného soudu v seznamu správců)

Přihlášení pohledávek

ve lhůtě, která je dána v usnesení mohou věřitelé přihlásit své pohledávky - ty přezkoumává soud, správce i úpadce

Zpeněžení konkurzní podstaty

realizuje se prodejem nebo dražbou

Účinky prohlášení konkurzu

   1) dnem prohlášení konkurzu se dlužník stává úpadcem

   2) tímto dnem prohlášení konkurzu přechází oprávnění nakládat s majetkem z úpadce na správce konkurzní podstaty

   3) úpadce může odmítnout přijetí daru či dědictví pouze se souhlasem správce konkurzní podstaty

Nucené vyrovnání

návrh podává úpadce, souhlas dává soud, ale musí být souhlas většiny věřitelů (velké dluhy uhrazeny, ostatní aspoň z 45%)

Zrušení konkurzu

soud zruší konkurz za předpokladu, že:

    º nebyly splněny předpoklady konkurzního řízení

    º došlo k nucenému vyrovnání


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.