Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Zánik podniku

ukončení podniku je spojeno se dvěma pojmy:

a) zrušení

b) zánik

Zrušení

právním důsledkem zrušení firmy je zánik právní subjektivity firmy, což znamená, že firma zaniká jako právnická osoba

existují dva základní důvody na jejichž základě může dojít ke rušení podniku:

        a) zrušení právnické osoby dohodou

        b) uplynutím doby, na kterou byla společnost zřízena nebo splnění účelu, pro který byla založena

Zánik

zánik podniku nastává v okamžiku, kdy je společnost vymazána z rejstříku

zánik právnické osoby znamená ukončení její právnické subjektivity

den zániku a den zrušení může, ale nemusí být totožný

zrušení podniku je předpokladem jeho zániku

Zrušení a zánik obchodní společnosti

zrušení obchodní společnosti může nastat v důsledku právních skutečností, které jsou specifikovány v Obchodním zákoníku

jedná se o tyto skutečnosti:

a) smrt společníka

b) zánik právnické osoby, která je společníkem

c) zbavení nebo omezení právní způsobilosti společníka

d) výpověď společníka

e) dobrovolné rozhodnutí příslušného orgánu

f) rozhodnutí soudu

g) rozhodnutí o sloučení nebo splynutí

h) prohlášení konkurzu

důvody dávající podnět k rozhodnutí soudu o zrušení společnosti:

a) nečinnost orgánů společnosti

b) ztráta oprávnění k podnikatelské činnosti

c) zánik předpokladů pro vznik společnosti

d) porušení zákona při vzniku společnosti

e) společnost porušuje povinnost vytvářet rezervní fond

f) nekalá soutěž

g) prohlášení konkurzu

Zrušení a zánik akciové společnosti bez likvidace

je možné tehdy, jestliže:

a) příslušný orgán rozhodne o splynutí

b) soud zamítl prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku ve společnosti

c) v případě, že po ukončení konkurzního řízení nezbyl ve firmě žádný majetek


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.