Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Internacionalizace podnikových činností

Společné podnikání bez kapitálové spoluúčasti

podnikání bez kapitálové spoluúčasti je označováno jako volná forma podnikání a může nabývat následujících podob:

a) obchodní zástupce: může nabízet současně na trhu výrobky jedné nebo několika firem a jeho odměnou je provize

b) reprezentant: nabízí výrobky jedné firmy

c) prodej licencí: prodejem licencí předává její majitel zpravidla know-how a to formou technické dokumentace, technickou asistencí, případně zaškolením odborného personálu

d) výměnné obchody:

        • Barterové obchody: obchody založené na výměně zboží za zboží bez účasti peněz

        • kompenzační obchod: dodavatel akceptuje zcela nebo částečně zboží jako platbu za jím dodané statky

        • obchod se zpětným nákupem: vývozce dodá dovozci zařízení, vybavení nebo technologii a odebere zcela nebo částečně jako platbu zboží, které dovozce bude danou technologií vyrábět

        • paralelní obchod: vývozce prodá dovozci zboží, technologii nebo služby a zavazuje se, že v dohodnuté době a výši odebere zboží ze seznamu, který neobsahuje zboží vyrobené uvedenou technologií

e) kooperace: spolupráce mezi dvěma nebo více hospodářsky samostatnými podniky prostřednictvím smluv

        • práce v mzdě: objednatel poskytne materiál a dodavatel zabezpečí výrobu, kterou objednatel na 100% odebere

        • práce na objednávku: zahrnuje krátkodobé smlouvy na dodávku dohodnutého množství, které se vyrábí podle dokumentace

        • výrobní kooperace: partner vyrábí díly či komponenty finálního výrobku

        • kooperace v administrativní oblasti

        • projekční kooperace: firmy spolupracují v rámci projektu časově omezeném

        • franchising: jeden podnik umožňuje druhému právo realizovat zboží nebo služby s využitím obchodního jména

Společné podnikání s kapitálovou spoluúčastí

do těchto forem zahrnujeme přímé investice a joint ventures

přímé investice

do přímých investic patří zpravidla zakládání a získávání podniků a poboček

investování v zahraničí má tyto cíle:

        º proniknutí na zahraniční trhy

        º dosažení vyšší rentability než při podnikání v tuzemsku

        º zabezpečení návratnosti vložených prostředků

        º bezpečnost investování

        º likvidita podnikání

u hostitelských zemí se by zájemce o zahraniční investování měl věnovat těmto základním problémům:

        º a) odlišnost hostitelských zemí

        º b) pracovní povolení

        º c) další legislativní a jiné podmínky

joint ventures

podniky se zahraniční majetkovou spoluúčastí

tato skupina je představována právnickými osobami s hospodářskou činností, které mají sídlo na českém území, pokud se na jejich založení a na jejich podnikání podílí zahraniční účastník


100%…………… maximální zahraniční účast, 25%…………… blokující minorita

49%……………… maximální minorita, 51%……………… minimální majoritní podíl

76% a více… převzetí společnosti


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.