Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Podnikatelské vztahy

podnikatelé vstupují:

• do vztahů mezi sebou

    º dodavatelsko-odběratelské, včasné platby, cenová politika, poskytování slev, zasílání přání …

• do vztahů ke svým zaměstnancům

    º nejkřehčí, nejtěžší a nejproblematičtější, upraveny Zákoníkem práce

    º odbory chrání zaměstnance: zaměstnanci by měli dostat mzdu či plat, který odpovídá produktivitě práce

• do vztahů ke státu

    º stát stanovuje legislativou: daň z příjmů, obchodní zákoník, daně

Ekonomika a neziskový sektor

společnost potřebuje ziskový a neziskový sektor. Obě tyto části se vzájemně doplňují a jedna bez druhé nemůže existovat

zdroje pro neziskový sektor se vytváří v ziskovém sektoru (státní rozpočet) a liší se:

    º charakterem spotřebovávaných statků a služeb

                neziskový sektor - veřejné statky

                ziskový - ostatní

    º principem rozdělování

                neziskový - podle potřeb

                ziskový - podle podílu na výrobě

Organizace neziskového sektoru

státní neziskové organizace

• rozpočtové organizace: zdrojem financí je státní rozpočet (státní školy)

• příspěvkové organizace: zdrojem financí je státní rozpočet a jiné zdroje (soukromé školy)

nestátní neziskové organizace

• církevní organizace: zdrojem financí jsou příspěvky na věřících (Česká katolická charita)

• občanská sdružení: sdružení občanů k rozlišným účelům (Armáda spásy)

• obecně prospěšné organizace: právnická osoba založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb (Dětem)

• nadace a nadační fondy: sdružení majetku k přesně vymezenému účelu (nadace Terezy Maxové)

• politické strany: sdružení osob sdružujících se za politickým cítěním

Státní rozpočet

ekonomická politika zabývající se státní rozpočtem se nazývá fiskální politika

má podobu zákona = musí ho schválit sněmovna

existují tři situace, ve kterých se státní rozpočet může nacházet:

    a) P > V: přebytkový rozpočet - vytváří se rezervy a přemýšlí, kam lze rozumě investovat

    b) P < V: schodkový rozpočet - schodek se kryje státním dluhem (pokladniční poukázky, úvěr od ČNB, od jiné vlády nebo státními dluhopisy)

    c) P = V: vyrovnaný rozpočet

Státní rozpočet

Funkce státního rozpočtu

• alokační funkce - rozděluje peníze do potřebných sfér

• politická funkce - státní rozpočet je nástrojem hospodářské politiky


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.