Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Podnikové činnosti - výrobní činnosti

Výroba

výroba je základní hodnotvorný proces, ovšem než začneme vyrábět, potřebujeme s pomocí marketingu dobře zvážit, jako výrobek řeší tři základní otázky

    º „CO“ - znamená rozhodnout, jako výrobky v jakém množství budeme vyrábět (výrobní program)

    º „JAK“ - znamená rozhodnout, jakým způsobem, jakou technologií a z jakých surovin a materiálů výrobky v požadovaném množství vyrobit

    º „KOMU PRODAT“ - znamená zjistit, kdo výrobky potřebuje, kdo je spotřebuje a jakými cestami se k němu dostanou

Příprava výroby, plán výroby

• příprava výroby - sem zahrnujeme celý výzkum a vývoj nového výrobku až po technologický postup

• plán výroby - zde se řeší především organizace výroby (organizace pracovišť, práce, kapacity zásobovací a skladovací, výše financování)

• členění výrobního procesu

podle stupně mechanizace:

        a) ruční výroba

        b) mechanizovaná výroba

        c) automatizovaná výroba

podle počtu vyráběných výrobků jednoho druhu:

        d) kusová výroba

        e) sériová výroba

        f) hromadná výroba

Kritický bod

Průběh výroby

závisí na charakteru vyráběného výrobku a velikosti vyráběné série

základní toky ve výrobě (logistika)

• obalové hospodářství je vyčleněno ve schématu samostatné, protože kromě obalů na jedno použití se v praxi hodně používají i obaly kolovací na více užití (např. skleněné láhve)

• odpadové hospodářství řeší zákon č.125/1997 Sb. o odpadech

        který třídí odpady do skupin dle škodlivosti

        rozpracovává na naše podmínky směrnici EU o obalech a obalových odpadech

        ukládá povinnost vést evidenci odpadů a ohlašovat je

        vybízí k recyklaci a energetickému využívání odpadů

        stanovuje podmínky pro zneškodňování odpadů

Jakost výroby, ergonomie

• jakost výroby - je celkový souhrn vlastností a znaků výrobku (služby), které mu dávají schopnost uspokojovat předem stanovené potřeby

v naší republice používáme normy jakosti (normy ISO 9000)

• ergonomie je nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím

Základní toky ve výrobě (logistika)

Základní toky ve výrobě (logistika)

TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.