Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Hospodářský proces

Hospodářský proces rozdělujeme na následující fáze:

a) výroba

b) rozdělování a přerozdělování

c) směna

d) spotřeba

Výroba

výroba je činnost při které člověk přetváří přírodu ve statky

Hospodářský proces - výroba

vstupy: výrobní činitelé, statky a služby, které jsou používány při výrobních procesech

výrobní činitelé: faktory potřebné k výrobě určitého statku:

        a) práce

        b) přírodní zdroje (půda)

        c) kapitál

        d) podnikatelství

Výstupy: jsou výrobky a služby neboli produkce, které se snaží výrobci maximalizovat čili co s nejmenšími vstupy dosáhnout co největšího výsledku (výstupů)

Práce

práce je cílevědomá lidská činnost vytvářející statky a služby

cenou práce je mzda či plat

práci dělíme:

a) duševní mzda: za tuto práci dostáváme plat

b) fyzická mzda: za tuto práci dostáváme mzdu, která závisí na délce pracovní doby, druhu práce, kvalifikovanosti pracovníka, trhu práce

        mzdy dělíme:

        a) mzda nominální: ta, kterou zaměstnanec vydělal za svoji vynaloženou pracovní sílu

        b) mzda reálná: ta, která vyjadřuje, co jsme za utržené peníze schopni koupit

Trh práce

trh, na kterém se sleduje pohyb pracovní síly

Nabídka › Poptávka = příjem cizinců (mzda ↑)

Nabídka ‹ Poptávka = nezaměstnanost (mzda ↓)

Nabídka = Poptávka = prakticky neexistuje

Přírodní zdroje (půda)

cena půdy je pozemková renta (peněžní výnos z půdy)

rozdělení renty:

        a) absolutní renta: výnos, který má každý pozemek

        b) diferenční renta: výnos, odlišený podle bonity (kvality) půdy

Kapitál

kapitál jsou peníze, které přinášejí další peníze

cena kapitálu je zisk nebo úrok (procentní částka vzniklá spořením peněz)

rozdělení kapitálu:

        a) vlastní a cizí kapitál: vlastní kapitál: kapitál majitele firmy

                                                cizí kapitál: dal je jiný subjekt

        b) finanční a reálný kapitál: finanční kapitál: vklady

                                                    reálný kapitál: věcný → stroje, budovy, pozemky

        c) nehmotný kapitál (know how): zkušenosti, autorská práva, licence

Podnikatelství

cena výrobního faktoru podnikatelství není změřitelná

dobrý duch, nápady a poznatky jak podnikat

ale např. dobré jméno firmy lze zpeněžit (+019- goodwill)

Rozdělování a přerozdělování

• rozdělováním získávají svůj podíl na výrobě její účastníci (zaměstnanci, podnikatelé). Ti část svého podílu odvádějí do veřejných rozpočtů ve formě daní, kde dojde k přerozdělení i ostatním členům společnosti, kteří se na výrobě nepodíleli (nezaměstnaní, ženy na mateřské)

Směna

proces, ve kterém nabízející hledají kupce na své zboží a služby, aby realizovali svůj zisk

místo směny se nazývá trh, statky a služby se směňují za peníze (popř. Barter - zboží za zboží)

Spotřeba

procesu uspokojení potřeb

spotřebu členíme:

a) spotřeba konečná: spotřeba spotřebitelů, domácností

        jednorázová - je okamžitě spotřebováno (jídlo, pití)

        dlouhodobá - statek se používá delší dobu (televize, boty)

b) spotřeba výrobní: spotřeba firem

        jednorázová (mouka)

        dlouhodobá (pec)


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.