Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Bankovnictví

Bankovní systém České republiky

banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu

před rokem 1990 u nás existoval pouze jednoúrovňový bankovní systém, kdy existovala pouze jedna banka

nyní zde existuje dvouúrovňový bankovní systém, kdy je centrální banka nadřazená obchodním bankám

banky - dvouúrovňový systém

Centrální banka

centrální bankou v České republice je Česká národní banka

Česká národní banka není podnikatelský subjekt

měla by být nadřazená, suverénní a samostatná

Základní úkoly centrální banky

určuje a prosazuje vnitřní a vnější měnovou politiku - - vztah domácí měny k ostatním měnám

sleduje množství peněz v oběhu

dohlíží nad činností obchodních bank

vede účty Slovenské republice

spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizách

obchoduje s cennými papíry

vrcholná instituce bankovního dozoru

Nástroje centrální banky

diskont:

základní úroková sazba v ekonomice a je nejnižší. Funguje úměra: pokud stoupá inflace, stoupá i diskont. Od ní se odvíjejí ostatní sazby. Když stát chce podporovat podnikání, snaží se diskontní sazbu snižovat

repo sazba:

úroková sazba centrální banky pro reeskont směnek - tzv. refinanční sazba. Vyšší než diskont. Nejběžnější sazba mezi ČNB a obchodními bankami

lombardní sazba:

označuje se L. Vyšší než diskont a repo-sazba. Používa se jako úroková sazba na úvěry obchodních bank se zástavou cenných papírů

povinné minimální rezervy:

centrální banka předepisuje obchodním bankám určité % z vkladů, které si musí u centrální banky bezúročně uložit ve firmě povinné minimální rezervy

pravidla likvidity:

ČNB určuje obchodním bankám, jaký mají mít vztah mezi aktivy a pasivy. Krátkodobé úvěry by měly být kryty krátkodobými zdroji a dlouhodobé úvěry dlouhodobými zdroji

operace na volném trhu:

ČNB obchoduje s cennými papíry → státní pokladniční poukázky (emituje ministerstvo financí, jsou využívány k vyrovnání schodků státního rozpočtu jako nástroj měnové politiky, určeny pro obchodování na mezibankovním trhu. Nominální hodnota 1 poukázky je přibližně 1.000.000,-. Doba splatnosti den až rok. Mezi bankami velký zájem => jsou kryté státem

Obchodní banky

obchodní banky jsou podnikatelské subjekty a vyvíjí činnost za účelem dosažení zisku (zisk je dán ziskovým rozpětím = úroky přijaté z úvěrů - úroky vydané z vkladů. Často uměle zvyšován bankovními poplatky)

pasivní úvěrové operace

banka přijímá vklady a je v dlužnické pozici

rozdělení vkladů:

hledisko termínové

netermínované vklady: klient si může kdykoli vybrat peníze, nízko úročené, např.: běžné účty

termínované vklady: klient se k penězům dostane až po uplynutí určité doby. úročené lépe než netermínované

    º tyto vklady jsou velmi nevýhodné

hledisko měny

korunové hledisko: v naší měně

devizové hledisko: v cizí měně

aktivní úvěrové operace

banka poskytuje úvěry a vystupuje v roli věřitele

banka sleduje dva cíle:

výnosnost úvěru:

banka musí stanovit takové úroky z úvěru, aby vydělala a přitom to nesmí být tak vysoký úrok, aby jej firmy či občané nebyli schopni zaplatit - úrok pevný nebo proměnlivý

návratnost úvěru:

banka se musí zajistit proti případnému nesplácení dlužníka (prověřuje bonitu klienta)

Druhy úvěrů

krátkodobé úvěry se splatností do 1 roku

kontokorentní úvěr: kombinace běžného účtu s možností čerpat kontokorentní úvěr do výše úvěrového limitu daného ve smlouvě o zřízení účtu

eskontní úvěr: souvisí s eskontem či odkupem směnky klienta před dobou splatnosti bankou

revolvingový úvěr: banka umožňuje klientům opakované čerpání úvěru, přičemž předešlé půjčky musí být splaceny, ale tyto úvěry jsou poskytovány pouze věrnostním zákazníkům

lombardní úvěr: úvěr jištěný zástavbou movité věci

střednědobé a dlouhodobé úvěry se splatností od 1 do 10 let

hypoteční úvěr: úvěr jištěný zástavbou majetku

emisní úvěr: úvěr spojený s emisí cenných papírů

spotřební půjčky občanům

speciální úvěry

faktoring: odkup krátkodobých pohledávek do 1 roku

forfaiting: odkup dlouhodobých pohledávek nad 1 rok

jiné zdroje

Jištění proti bankovním rizikům při úvěru

banka prověřuje bonitu klienta: klient musí předložit doklad o příjmu

banka požaduje podnikatelský zájem: klient musí předložit slovní vizi do budoucna a přiložit předpokládaný finanční plán

banka požaduje ručitele

banka prověřuje ukazatele likvidity: finanční analýzu

banka si vymezuje právo na vinkulaci vkladu: zablokování vkladu dlužníka v případě neplacení úvěru

Bankovní služby

zakládání a vedení účtu: z této služby platíme největší bankovní úrok

bezhotovostní platební styk domácí i zahraniční

platební karty

šeky

home banking: telefonické či internetové bankovnictví

směnárenská činnost: devizové operace a výměna valut

zprostředkovávání obchodu s cennými papíry

bezpečnostní schránky na ukládání cenností

poradenská služba

Finanční trh

trh, na kterém se obchoduje se specifickým zbožím a to penězi či cennými papíry

vlastnosti finančního trhu:

trh je největší

z hlediska ekonomického a politického je trh nejpružnější

trh je zajímavý

struktura finančního trhu:

rozdělení finančního trhu:

peněžní trh

trh, na kterém se obchoduje s krátkodobými vklady, cennými papíry, úvěry

vše je splatné do 1 roku

kapitálový trh

• primární: cenné papíry, které jsou na burze poprvé

• sekundární: cenné papíry již vydané

trh drahých kovů

obchoduje se zde s drahými kovy

tento trh je doplňkový

devizový trh

trh založený na poptávce a nabídce po národních měnách


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.