Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Financování podniku

Základní pojmy financování

• financování: činnost směřující k opatření kapitálu a jeho užití ke splnění podnikových cílů

finanční řízení má následující úkoly:

    º získávat kapitál

    º rozhodovat o umístění kapitálu

    º rozhodovat o rozdělení zisku

    º řídit hospodářskou stránku činnosti podniku

veškeré financování a finanční řízení podniku je ovlivňováno dvěma faktory:

faktor času:

spočívá v časovém nesouladu příčin, tedy určitého rozhodnutí a následků a vlivu rozhodnutí na ekonomiku podniku

faktor rizika:

spočívá v tom, že ten, kdo rozhoduje, tedy vybírá jednu z možných variant, si není jist výsledky těchto variant a riziko vzniká z:

    º vnějších příčin: odběratelé nezaplatí, nestabilita měny, inflace…

    º vnitřních příčin: rozbijí se stroje, nízké prodeje, hospodářská krize

všeobecná pravidla pro finanční řízení:

preferuje se vždy větší výnos před výnosem menším

preferuje se vždy menší riziko před rizikem větším

za větší riziko se požaduje větší výnos

preferují se peníze obdržené dříve před stejnou částkou obdrženou déle

motivací do určité akce je očekávání většího výnosu, než by přineslo investování do jiné akce

motivací veškerého investování je zvětšení majetku

Zdroje financování

vlastní zdroje

• zisk: nejběžnější vlastní zdroj financování

• odpisy: opotřebení majetku

• vklady vlastníků firmy: zajišťují základní kapitál firmy, který bude firmě dlouhodobě přinášet zisky a vlastníkům podíly na těchto ziscích

• ostatní vlastní zdroje: prodej strojů, budov, zásob

cizí zdroje

• zákonné rezervy

• závazky vůči zaměstnancům

• závazky vůči státu

• dodavatelský úvěr

• bankovní úvěry: kontokorentní, eskontní, lombardní, revolvingový

• nebankovní zdroje: dotace, dary, emise cenných papírů, leasing, faktoring

samofinancování

firma financuje z vlastních zdrojů


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.