Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Finanční analýza

Základní pojmy

finanční analýza zkoumá strukturu podnikových aktiv, kvalitu a intenzitu jejich využívání, způsob jejich financování, solventnost, likviditu a další rysy jejího finančního života

finanční analýza je ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti finančního hospodářství firmy

Poměrová analýza

vztah jednoho čísla k druhému

druh poměrové analýzy

1) ukazatelé likvidity

vysvětluje vztah mezi oběžnými aktivy a schopnost společnosti dostát včas svým závazkům

a) ukazatel běžné likvidity

říká, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé dluhy. Je měřítkem krátkodobé solventnosti podniku.

ukazatel běžné likvidity

b) ukazatel rychlé likvidity

ukazatel rychlé likvidity

2) ukazatel řízení aktiv

firma jimi měří efektivnost s jakou měří svá aktiva

a) obrátka zásob

měří intenzitu zásob

obrátka zásob

b) průměrná doba splatnosti pohledávek

průměrné časové období, po které musí firma čekat na inkaso plateb za své již provedené služby

průměrná doba splatnosti pohledávek

c) obrat fixních aktiv

ukazatel intenzity využívání aktiv - jak společnost využívá své budovy a výrobní zařízení

obrat fixních aktiv

d) obrat celkových aktiv

ukazatel využití celkových aktiv - fixních i oběžných

obrat celkových aktiv

3) ukazatelé řízení dluhu

rozsah v jakém je firma financována a její schopnost pokrýt své dlužné závazky

a) ukazatel zadluženosti

ukazatel zadluženosti

b) dluh vlastní

dluh vlastní

4) ukazatelé ziskovosti ( profitability)

zobrazují vliv likvidity, řízení aktiv a dluhů na řízení firmy

a) zisková marže

ukazuje zisk na korunu obratu

zisková marže

b) výnos na aktiva ( roa)

výnos na aktiva

c) výnos na jmění akcionářů ( roe)

výnos na jmění akcionářů

5) ukazatelé tržní hodnoty

odraz tržního, tedy reálného ocenění společnosti

a) účetní hodnota akcie

účetní hodnota akcie

b) zisk na akcii

zisk na akcii

c) dividenda na akcii

dividenda na akcii

Uživatelé finanční analýzy

a) manažeři podniku: topmanagement

b) krátkodobí věřitelé: banky, dodavatelé, finanční úřad

c) dlouhodobý věřitelé: banky

d) investoři: burzovní makléři

výsledky ukazatelů z poměrové analýzy jsou srovnávány s oborovým poměrem v daném odvětví


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.