Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Kalkulace

Kalkulace nákladů - základní pojmy

kalkulace: jsou výpočetní postupy, kterými stanovíme náklady na kalkulační jednici

kalkulační jednice: určitý výkon vymezený měřící jednotku ( ks, kg, m,…)

úkol kalkulace: slouží ke sledování a řízení nákladů z hlediska věcného a k tvorbě ceny

Kalkulační dělení nákladů

přímé ( jednicové)

přiřazují se přímo jednotlivým druhům výrobku

přiřazují se na kalkulační jednici

kalkulují se na základě technicko hospodářských norem

nepřímé ( režijní)

náklady společně vynakládané na celé kalkulované množství výrobků, které není možné sestavit přímo na kalkulační jednici

na jednotlivé výrobky se režijní náklady zúčtují nepřímo prostřednictvím přirážek podle určitých klíčů:

        výrobní režie: společné režijní náklady, které vznikají ve výrobním

        středisku

        správní režie: společné režijní náklady, které vznikají ve správě podniku

        zásobovací režie: společné režijní náklady spojené se zásobováním

        podniku a skladováním materiálu

        odbytová režie: společné režijní náklady spojené s prodejem a

        skladováním výrobku

ostatní přímé náklady:

ztráty ze zmetků, opravy a udržování


režijní náklady jsou vyšší než přímé náklady a je třeba hledat úspory

Všeobecný kalkulační vzorec

obsahuje jednotlivé složky nákladů, které se vyčíslují v kalkulačních položkách

Všeobecný kalkulační vzorec

Kalkulační listy

kalkulaci sestavujeme obvykle na kalkulačních listech a jejich věrohodnost dokládáme patřičnými účetními doklady, které musí obsahovat:

a) označení druhu kalkulace

b) údaje o kalkulovaném výkonu

c) stanovenou kalkulační jednici

d) kalkulované množství

e) podpis pracovníka odpovědného za správnost kalkulace

f) datum sestavení kalkulace a datum změn

Kalkulace nákladů a kalkulace ceny

kalkulace nákladů je podkladem pro kalkulaci ceny

kalkulace nákladů:

        a) slouží ke stanovení nákladů na kalkulační jednici

        b) slouží pro rozhodování o hospodárném řízení a efektivnosti výroby

        c) slouží ke zjištění, kolik nákladů byla potřeba na určité množství výrobků

kalkulace ceny:

        a) tvoří základ pro jednání s odběrateli

        b) do kalkulace ceny je nutno zahrnout i jiné náklady ( obal, pojištění …)

        c) je nutno začlenit i určité sazby ( rabat, skonto, bonifikace …)


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.