Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Teorie nákladů a výnosů

Náklady

Pojetí nákladů

máme v podstatě dvojí pojetí nákladů:

náklady z hlediska ekonomické teorie

peněžně oceněná spotřeba výrobních faktorů

náklady z hlediska účetního

spotřeba hodnot v daném období zachycených ve finančním účetnictví


náklady je nutné odlišit od peněžních výdajů

náklady musí vždy souviset s výnosy příslušného období

Klasifikace nákladů

druhové třídění nákladů

soustřeďování nákladů do stejnorodých skupin spojených s činností jednotlivých výrobních faktorů

náklady, které vznikají stykem podniku s jeho okolím

základními nákladními druhy jsou: spotřeba surovin a materiálu

                                                      odpisy hmotného majetku

                                                      mzdové a ostatní osobní náklady

                                                      finanční náklady

                                                      náklady na služby

účelové třídění nákladů

je založeno na jednom ze dvou základních hledisek:

a) náklady tříděné podle útvaru

personální útvar, marketingový útvar, výrobní útvar

b) náklady tříděné podle výkonu

kalkulační třídění nákladů

slouží ke zjišťování nákladů na jednotlivé výkony

a) přímé ( jednicové)

stanovuje se přímo na kalkulační jednici

b) nepřímé ( režijní)

náklady počítáme různými metodami a nelze je určit na kalkulační jednici

třídění nákladů podle objemu výroby

pro manažerské rozhodování je důležité třídit náklady podle jejich závislosti na změnách objemu výroby

a) náklady fixní:

nemění se s objeme výroby

b) náklady variabilní:

mění se s objemem výroby

Nákladové funkce

vyjadřují matematickou formou vztah mezi náklady a objemem výroby podniku

Třídění nákladů podle objemu výroby

Třídění nákladů podle objemu výroby

nadproporcionální náklady: náklady rostou rychleji než objem výroby

náklady tvaru obráceného S

proporcionální náklady: náklady se vyvíjejí ve stejném poměru jako objem výroby

podproporcionální náklady: náklady se mění s objemem výroby, ale rostou pomaleji

krátkodobé nákladové funkce

charakterizují průběh nákladu v krátkém čase, tedy období, ve kterém lze měnit pouze některé výrobní činitele ( množství, materiál, práce, …) a ostatní měnit nelze

dlouhodobé nákladové funkce

charakterizuje průběh nákladu v delším čase, ve kterém lze změnit všechny výrobní činitele ( změna technologie, nová výrobní hala, nová výrobní linka, …)


Nákladové funkce

TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.