Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Trh a jeho zákony

Zákony trhu

tržním systému jsou ekonomické subjekty ovlivněny zákony trhu a to poptávkou a nabídkou

Poptávka

vyjadřuje vztah mezi dvěma veličinami a to mezi cenou nabízeného zboží a požadovaným množstvím zboží či služeb, které jsou kupující ochotni za danou cenu koupit

Křivka poptávky

poptávka

pružnost poptávky

tzv. cenová pružnost poptávky

koeficient pružnosti poptávky (elasticita): je tvořena procentuelní změnou množství ku procentuelní změně ceny

poptávka může být:

    º e < -1 …… poptávka je pružná (elastická)

    º e = 1 …… jednotková pružnost

    º e ε <-1; 0> …… nepružná poptávka

zákon poptávky

s rostoucí cenou klesá poptávka po zboží na daném trhu a naopak čím je cena nižší, tím víc nakupujeme

Rozdělení poptávky

• individuální poptávka: poptávka jednoho kupujícího po určitém statku či službě

• dílčí poptávka (tržní poptávka): poptávka všech lidí z určitého regionu po určité statku či službě

• agregátní poptávka: poptávka všech lidí v určitém státě po všech možných statcích či službách nejčastěji uváděná

    º z hlediska ekonomiky nejdůležitější

Faktory ovlivňující poptávku

cena, množství, druh zboží, kvalita, jakost, značka, ekonomická situace státu, reklama, výše mezd, design

Nabídka

vyjadřuje množství jednotlivých druhů zboží, které jsou prodávající při dané ceně ochotni vyrobit a prodávat a kupující jsou ochotni si toto zboží za dané ceny koupit

Křivka nabídky

nabídka

zákon nabídky

s rostoucí cenou roste nabídka zboží na daném trhu

Faktory ovlivňující nabídku

cena, kvalita, množství, ekonomická situace státu, konkurence, ceny substitutů, ceny vstupů, organizace práce technologie

Koloběh hodnot v hospodářství

princip koloběhu hodnot:

firmy umisťují na trh své statky a služby, které kupují domácnosti

domácnosti odevzdávají práci přes trh VF firmám

firmy platí za práci (mzda či plat)

za tyto peníze domácnosti kupují zboží, na trhu zboží

stát vybírá od firem a domácností daně a za to poskytuje veřejné služby

stát poskytuje domácnostem navíc transfery


princip koloběhu hodnot

TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.