Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Živnosti

    živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Živnostenským zákonem


Živnost není - restaurování kulturních památek, činnost lékárníků, stomatologů, advokátů, notářů, činnost bank, pojišťoven, burz, pořádání loterií, hornická činnost, zemědělství, námořní doprava, výzkum, výroba a distribuce léčiv, provozování rozhlasového a televizního vysílání, výchova a vzdělání ve školách, nakládání s vysoce nebezpečnými látkami

Živnostenské oprávnění - na základě Živnostenského listu


Ohlašovací živnosti - na základě živnostenského listu

podnikatel může začít podnikat dnem ohlášení živnosti - nemusí tedy čekat, než živnostenský úřad vydá živnostenský list a předá ho živnostníkovi

pokud jsou splněny všechny podmínky, je vždy vydán

Koncesované živnosti - za základně koncesní listiny

podnikatel může začít podnikat teprve dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese

může a nemusí bát vydána a to bez udání důvodu

Náležitosti živnostenského listu

Jméno a příjmení, rodné číslo, obchodní jméno, IČO, předmět podnikání, místo podnikání, doba na kterou je živnostenský list vydán, den vzniku živnostenského oprávnění, datum vydání živnostenského listu

Náležitosti koncesní listiny

Jméno a příjmení, rodné číslo (jinak datum narození), bydliště, obchodní jméno a IČO, místo a předmět podnikání, provozování živnosti průmyslovým způsobem, doba na kterou je koncesní listina vydána, datum vydání koncesní listiny, den vzniku koncesní listiny

Všeobecné podmínky pro udělení živnosti

a) 18 let

b) způsobilost k právním úkonům

c) bezúhonnost (výpis z trestního rejstříku)

d) předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá daňové nedoplatky vůči státu

e) zvláštní podmínky

f) provozování živnosti průmyslovými způsobem

Povinnosti podnikatele z pohledu živnostenského zákona

dokladovat kontrolním orgánům způsob nabytí prodávaného zboží

v provozovně musí být přítomna osoba znalé českého či slovenského jazyka

na požádání kupujícího vydávat doklady o prodeji zboží (kopie je podnikatel povinen uchovávat po dobu 3 let)

Rozdělení živností

živnosti dělíme dvěma způsoby:

a) podle druhu činnosti

obchodní

výrobní

poskytování služeb: taxislužba, manikúra

b) podle vzniku k provozování živnosti

ohlašovací

        º řemeslné (podmínkou vyučení v oboru) - kovářství, hodinářství, pekařství, zámečnictví

        º vázané - provozování autoškoly, oční optika, solária, psychologické poradenství

        º volné - lesnictví, výroby nápojů, obuvi, výroba a zpracování skla, výroba hudebních nástrojů

koncesované - taxislužba, provozování vodovodů a kanalizací, pohřební služba, směnárny, cestovní kanceláře

Zánik živnostenského oprávnění

smrtí podnikatele

zánikem právnické osoby (výmaz z obchodního rejstříku)

uplynutím doby, pokud bylo vydáno na dobu určitou

rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění

        º při závažném porušení podmínek pro udělení koncese nebo živnostenského zákona

        º na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení (pokud vůči institucím sociálního zabezpečení má nějaké dluhy)

        º pokud není živnost provozována déle než 4 roky

        º pokud podnikatel dále podniká v zařízení, kde bylo nařízeno odstranění závady (kontrolním orgánem) a tyto závady ani v určitém termínu podnikatel neodstranil

Provozovat živnost průmyslovým způsobem

činnost zahrnující v rámci jednoho pracovního procesu více dílčích činností, které samy o sobě naplňují znaky živnosti

např. u velkých společností - firma by pro výrobu potřebovala velké množství živnostenských oprávnění, a proto požádá o vydání hromadného živnostenského oprávnění


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.