Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Podnikové činnosti - zásobování

Zásobování

zásobováním rozumíme činnosti, kterými podnik zajišťuje potřebný materiál pro svou činnost

základní pojmy:

zásoby

nakoupený a skladová materiál, materiál vlastní výroby

nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby

nekoupené a skladované zboží

suroviny

jsou hmoty, které při výrobě přecházejí zcela nebo částečně do výrobku a tvoří jeho podstatu

pomocné látky

rovněž přecházejí přímo do výroby, ale netvoří jeho podstatu (lak na lakování výrobku)

provozovací látky

jsou hmoty, kterých je zapotřebí pro chod organizace (palivo)

náhradní díly

jsou předměty určené k uvedení hmotného majetku do původního stavu

obaly

slouží k ochraně a dopravě nakoupeného materiálu, zboží a vlastních výrobků

nedokončená výroba

jsou produkty, které prošly částečnou výrobou, ale nejsou dokončeny (nejsou již materiálem)

výrobky

jsou produkty vlastní výroby

zásobovací proces:

1. plánování potřeby materiálu

2. zajišťování materiálu

3. příjem materiálu

4. skladování

5. příprava k výrobě

6. výdej do spotřeby

Plánování potřeby materiálu

Pro stanovení plánu zásob vycházíme z plánu výroby jednotlivých výrobků a spotřebních norem.

Spotřební normy - určují přípustnou a nezbytnou spotřebu materiálu na zhotovení jednoho výrobku (např. spotřeba surovin na jedno jídlo, spotřeba plechu na zhotovení karosérie apod.)

Zajišťování materiálu

Zajišťování materiálu provádí oddělení nákupu, jehož úkolem je zajistit požadovaný materiál v potřebném množství, druzích, kvalitě, ve stanovené době a za výhodných cenových podmínek.

Při nákupu materiálu a projednávání cenových podmínek se setkáváme s pojmy:

• rabat - je srážka z ceny při odebrání většího množství a je udána v % z ceny bez DPH

• skonto - je sleva při okamžitém placení zboží v hotovosti

• provize - což je odměna v procentech z účtované ceny

• bonifikace

Příjem materiálu

Příjem materiálu se děje na základě dodacího listu a zahrnuje kontrolu přebraného materiálu z hlediska kvality, kvantity a splnění podmínek kupní smlouvy.

Skladník přejímá materiál na sklad dokladem o převzetí materiálu tzv. přejímkou a materiál je zapsán do skladové karty.

• reklamační protokol - protokol se vystavuje v případě rozdílů při přejímce materiálu v množství, kvalitě, dodacích lhůtách a ceně.

Skladování

představuje činnost, při níž se materiál nebo výrobky soustřeďují na určitém místě a připravují se na vydání do výroby či obchodní sítě

skladování představuje však také náklady a určitá rizika

    º cena pořízení zásob

    º přímé náklady na skladování

    º mzdová náklady pracovníků skladového hospodářství

    º náklady na pojištění

• optimální zásoby - jsou takové zásoby, které zajišťují kolísavost výrobního procesu a další potřeba zásob je již novým nákupem zásob.

optimální model skladovaných zásob:

zásobování

pojistná zásoba, která má zaručit mimořádný výkyv v dodávce

• nadnormativní zásoby - vznikají neodborně stanovenou sortimentární skladbou, změnami ve výrobě a sníženou poptávkou u odbytových zásob.

normu zásob lze stanovit několika způsoby

rychlost obratu lze stanovit počtem obrátek zásob

Příprava k výrobě, výdej do spotřeby

Ze skladu lze vyskladnit podle metody FIFO a LIFO


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.