Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Investiční činnost podniku

Makroekonomické pojetí investic

investice

z ekonomické teorie - kapitálová aktiva sestávající ze statků, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu (investiční statky), ale jsou určeny pro užití ve výrobě spotřebních statků.

z makroekonomického pohledu rozlišujeme:

hrubé investice:

tvoři celková částka nových investičních statků, tj. budov, strojů, výrobního a jiného zařízeni, přidaná k existujícím investičním statkům v ekonomice za určité období

čisté investice:

jsou tvořeny čistým přírůstkem investičních statků v ekonomice v průběhu daného období.

Mikroekonomické pojetí investic (podnikové)

• investice - prostředky na obnovu, rozšiřování nebo zkvalitňování výrobního nebo i nevýrobního procesu, vynaloženy jednorázově, které přináší peněžní příjmy během delšího budoucího období

• rozhodování o investicích - „kolik, do čeho, kdy, kde a jak investovat kapitál“

• investiční plán podniku - vychází nebo je přímo součástí strategického podnikatelského plánu

Klasifikace investic

z hlediska financování rozlišujeme tři základní skupiny investic:

    º finanční investice - (cenné papíry - akcie, obligace)

    º hmotné investice - vytvářejí výrobní kapacitu podniku (modernizace, výměna zařízení)

    º nehmotné investice - výdaje na výzkum, vzdělání, vývoj, nákup know-how, software, licence

• zdroje financováni investic:

    º vlastní zdroje - odpisy, vklady společníků, dary a dotace

    º cizí zdroje


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.