Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Základní ekonomické pojmy

Předmět ekonomie

ekonomie: věda zabývající se společenskou realitou zvanou ekonomika.

makroekonomie: zabývá se studiem celkových ekonomických sil v národním hospodářství a jejich působením na sebe

mikroekonomie: část ekonomiky, zabývající se efektivností v mikrosféře (ve sféře jednotlivých spotřebitelů), jde tedy o analýzu nákladů a výnosů jednotlivých podniků


Ekonomie úzce spolupracuje (závisí) na dalších vědách - např. matematika (statistika), psychologie, politologie, sociologie, historie, právo, management, marketing

Základní ekonomické systémy

Pro rozlišování ekonomických systémů si musíme zodpovědět na tři základní otázky:

a) CO: jaké statky se mají vyrábět a v jakém množstvích

statek (výrobek) má užitkovou hodnotu (soubor vlastností jimiž se daný výrobek prezentuje) a směnnou hodnotu (hodnota, za kterou je daný výrobek na trhu směňován)

b) JAK: jak budou statky vyráběny (kusová, hromadná, sériová výroba)

c) PRO KOHO: pro koho se budou statky vyrábět (domácnost, firmy….. )

trh se dělí na tržní segmenty (podle věku, pohlaví, vzdělání, …)

Zvykový systém: nejstarší systém, založený na kmenových vztazích a dělbě práce

uvnitř této skupiny členové kmene pracovali podle svých schopností a pro potřeby všech

v čele stál náčelník a rada starších, kteří rozhodovali o rozdělování výsledných produktů.

fungují tzv. Barterové obchody (výměnné obchody), prostřednictvím jichž se obchoduje bez peněz

Příkazový systém: direktivně řízená ekonomika

o základních ekonomických otázkách rozhoduje politická špička

omezeny vlastnické vztahy, dobré zemědělství a zdravotnictví

Tržní systém:

na základní ekonomické otázky odpovídá trh a tržní zákonitosti

podporuje soukromé vlastnictví

nevýhoda - neumí řešit procesy rozdělování a přerozdělování a neumí řešit selhání trhu

Zákon vzácnosti a zákon ekonomie času

zákon vzácnosti: co nemůžeme mít kdykoliv v jakémkoliv množství je vzácné (volný čas, přírodní suroviny)

zákon ekonomie času: říká, že lidé musí šetřit svůj čas a snažit se v kratším čase dosáhnout stejné produkce či ve stejném čase dosáhnout vyšší produkce:zvyšování produktivity práce

Teorie potřeb

potřeba je pociťovaný nedostatek

potřeby uspokojujeme pomocí statků a služeb tím že je spotřebováváme

a) potřeby hmotné a nehmotné

b) potřeby zbytné a nezbytné

statky členíme:

a) statky hmotné a nehmotné

b) statky volné a ekonomické

služby členíme:

a) služby věcné a osobní


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.