Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Hodnocení efektivnosti investic

obecně platí: investor obětuje svůj současný příjem za příslib budoucího příjmu s cílem dosáhnou zisku

rozhodující kritéria pro posuzování investic:

    º výnosnost - tj. vztah mezi výnosy (resp. peněžními příjmy), které investice za dobu své existence přinese, a náklady, které její pořízení a provoz stojí

    º rizikovost - tj. stupeň nebezpečí, že nebude dosaženo očekávaných výnosů

    º doba splacení - tj. doba (rychlost) přeměny investice zpět do peněžní formy (stupeň likvidity)

postup hodnocení investice:

    º určení jednorázových nákladů na investici - pořizovací cena + náklady spojené s pořízením (doprava a montáž)

    º odhadnutí budoucích výnosů, které investice přinese - nejtěžší práce

    º určeni nákladů na kapitál ( určeni podnikové diskontní míry) v % - je odvislé na úrokových sazbách banky

    º výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů

výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů

CF t ............. očekávaná hodnota CF v období t

k .................. podniková diskontní míra - úroky z půjček

t ................... období 1 až n (roky) - až v prvním období očekávané výnosy

n .................. očekávaná životnost investice

Porovnání investičních variant

máme-li v určitém roce několik investičních možnosti a přitom naše kapitálové zdroje jsou omezeny vzniká problém, které z daných investičních variant realizovat

investor se řídí těmito pravidly:

    º ze dvou inv. akci se stejným rizikem je lepší akce s vyšší výnosnosti

    º ze dvou inv akci se stejnou výnosností je lepší inv. akce s nižším rizikem

    º ze dvou inv. akcí - jedné s vyšším rizikem i vyšší výnosnosti - se vybere ta, která vyhovuje vztahu investora k riziku


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.