Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Zakládání podniku

Podnik a podnikatel

hmotné složky: budovy, stroje, zařízení.

osobní složky: znalosti a zkušenosti zaměstnanců a jejich vedení: tzv. know-how

nehmotné složky: autorská práva, závazky, obchodní jméno a značka…

Podnik

zvláštní objekt obchodně-právních vztahů

objekt obchodně-právních vztahů zahrnuje složky:

        a) hmotné

        b) osobní

        c) nehmotné

Podnikatel

osoba zapsaná v obchodním rejstříku, podnikající na základě živnostenského či jiného živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů

Činnosti související se založením podniku

založení podniku představuje cílevědomý proces řízený člověkem, vlastníkem a podnikatelem

podnikatel si musí připravit strategické záměry do těchto oblastí:

a) vymezit předmět činnosti

činnost, kterou hodlá podnik aktivně provozovat

předmět činnosti úzce souvisí i s volbou sídla podniku: faktory lokalizace, tedy přístup k energetickým a surovinovým zdrojům, geografické umístění firmy, ekologie a ochrana životního prostředí, možnost odbytu a dopravního spojení

b) strategický plán

před vlastním zahájením činnosti by měl podnikatel zpracovat podnikatelský plán či záměr, jehož nezbytnou součástí je nejen vymezení okruhu výrobků, se kterými hodlá uspět na trhu, nýbrž musí být zaměřen přednostně na oblast financí

finanční rozbor: přehled nákladů a předpokládaných výnosů, cenová strategie podnikatele

rozbor vlastní podnikatelské činnosti: sem zahrnujeme s čím chceme podnikat, koho chceme obsluhovat

c) sociálně psychologické aspekty

podnikatelem se může stát jen silná, cílevědomá osobnost, která dokáže realizovat určitý nápad, současně musí dokázat pracovat s lidmi a vést je k vytčenému cíli

d) osvojení právních norem

živnostenský zákoník, obchodní zákoník, občanský zákoník, zákoník práce, zákon o účetnictví, další zákony


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.