Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Sanace podniku

pod pojmem sanace se rozumí soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy

Znaky úpadku podniku

a) podnik je dlouhodobě ztrátový a je dlouhodobě platebně neschopný

b) podnik se vyznačuje sice dílčími, avšak závažnými problémy, které při zanedbání jejich řešení mohou vést k likvidaci společnosti

c) podnik se zdánlivě jeví jako velmi úspěšný, avšak v důsledku extrémního růstu trvale naráží na nedostatek kapitálu


žádná z firem se nedostane do úpadku v krátkém čase natož třeba ze dne na den, ale jedná se o dlouhodobý proces, ve kterém lze problémy rozeznat


při přípravě a realizaci opatření směřující k ozdravení je nezbytné definovat:

        a) příčiny krize

        b) povaha krize

        c) vývojové stádium krize

Příčiny krize

rozeznáváme dva okruhy příčin krize:

a) interní: jedná se o faktory, které podnik musí ovlivňovat tak, aby výše uvedeným situacím předcházel ( pokles výroby, chyby v řízení podniku, problémy s likviditou ….)

b) externí: jedná se o činitele, za které podnik sám nemůže, ale mají zásadní dopad na celkovou hospodářskou situaci ( ekonomika státu, měnová politika, politické vlivy ….)

Povaha krize

a) strategická krize: vyvolaná chybným rozhodnutím top managementu

b) krize vyvolaná hospodářskými výsledky: na základě finanční analýzy byli zjištěni špatní ukazatelé

c) krize likvidity: vyvolaná porušením finanční rovnováhy podniku

Vývojové stádium krize

a) stádium ohrožení: momentální ztráta likvidity, přechodný pokles prodeje….

b) stádium středně hrozící bankrot: buď se zahájí konkurzní řízení nebo v likvidačních případech se může stát. že podnik v pudu sebezáchovy postupně rozprodá majetkové části, aby získal prostředky na úhradu závazků a tím se nalézá v situaci, kdy již nemá co prodat

Rozdělení sanace z hlediska časového horizontu

a) krátkodobý sanační program: okamžitý a radikální zásah do chodu podniku zaměřený zejména na oblast financování

b) střednědobý program: zahrnuje opatření směřující k realizaci opatření vyžadující delší čas

c) dlouhodobý program: smyslem je předcházet krizovým situacím za vhodně koncipované dlouhodobé strategii podniku

Fáze ozdravného procesu

a) analýza výchozí situace podniku: analýza by měla zahrnovat analýzu ekonomickou, výrobní, personální, finanční a shrnutí hlavních poznatků analýzy

b) formulace cílů podniku: zjišťuje se ve všech základních oblastech a to především cíle ve formování podílu na trhu, cíle v oblasti rentability, ….

c) ozdravný plán: konkrétní obsah závisí na výchozí situaci podniku

Turnaround

obrat podniku od úpadku k prosperitě

Sanace firmy - graf

Graf sanace společnosti

Sanace firmy - graf

TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.