Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Charakteristika právních forem podnikání

Volba právní formy podnikání

a) způsob a rozsah ručení

omezené ručení: podnikatel ručí pouze do výše svého vkladu (s.r.o., a.s.)

neomezené ručení: podnikatel ručí celým svým osobním majetkem (v.o.s.)

b) oprávněnost k řízení firmy

zastupování firmy ve vnějším okolí (např. prokurista, jednatel)

c) počet zakladatelů

liší se druhem právní formy, je dán obchodním zákoníkem

d) nároky na počáteční kapitál

minimální částka je definována v obchodním zákoníku (s.r.o., a.s)

e) administrativní náročnost

jak je složité firmu založit a co je k tomu potřeba

f) účast na zisku či ztrátě

g) finanční možnosti

jaké má majitel finanční možnosti

h) daňová povinnost

daň z příjmů fyzických a právnických osob

u některých forem existuje i několikeré zdanění

i) zveřejňovací povinnost

výroční zpráva, výsledovka

Živnostník

a) ručení neomezené

b) živnostník firmu řídí sám a sám v ní pracuje

c) 1 osoba

d) nejsou ze zákona upraveny

e) minimální, musí si vyřídit živnostenský list nebo koncesní listinu, má povinnost vést účetnictví

f) podnikatel si ponechá zisk po úhradě dané zcela pro svou osobní potřebu

g) možnost získání úvěru od banky (živnostníkům půjčují nerady)

h) platí daň z příjmů fyzických osob, ale může být plátcem i ostatních daní

i) není dána

Společnosti s ručením omezeným

a) společníci ručí do výše svých vkladů zapsaných do Obchodního rejstříku a ve chvíli, kdy jsou tyto vklady splacené, ručení zaniká

b) nejvyšším orgánem je valná hromada tvořená společníky

společnost je řízena statutárním orgánem, který za ni i jedná

dále mohou být zvoleny kontrolní orgán a dozorčí rada což vše je zachyceno ve společenské smlouvě

c) může být založena minimálně 1 osobou avšak maximálně 50 osobami

d) základní kapitál je 200 000,- a minimální vklad 1 společníka je 20 000,-

e) živnostenské oprávnění, společenská smlouva, zápis do Obchodního rejstříku, rezervní fond, podvojné účetnictví

f) zisk se dělí mezi společníky podle poměru jejich obchodních podílů

g) tichý společník, zvýšení vkladů společníků, přizvání dalšího společníka

h) daň z příjmů právnických osob a ostatní daně

i) podmíněno zápisem do Obchodního rejstříku

Družstva

jedná-li se o právní formu, musí mít firma toto označení v názvu

nejvyšší orgán: členská schůze, řídící: představenstvo, kontrolní: kontrolní komise

min. 5 fyzických osob nebo 2 právnické osoby

minimálně 50 000,-

zápis do Obchodního rejstříku

vytváří se povinně nedělitelný fond

družstvo se řídí stanovami

družstva se dělí:

        º zemědělské

        º bytová

        º výrobní


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.