Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Majetková a kapitálová výstavba podniku

Majetková struktura podniku

majetek podniku: souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání

dlouhodobý majetek

dlouhodobý hmotný majetek - jeho pořizovací cena je vyšší něž 40.000,- a doba použitelnosti delší než jeden rok (stroje, budovy, pozemky, dopravní prostředky,…)

dlouhodobý nehmotný majetek - nelze ho uchopit, jeho pořizovací cena je vyšší než 60.000,- a doba použitelnosti je delší než jeden rok (patenty, licence, autorská práva, software, …)

finanční podíly - podíly naší firmy v jiných firmách (finanční podíly) - akcie, obligace

oběžný majetek (majetek, který se neustál mění)

finanční prostředky - pokladna, běžný účet, ve formě cenin (nejsou skutečné peníze, ale my se k nim chováme jako by byly - známky, telefonní karty, stravenky, …)

pohledávky - dosud neuhrazené částky našich odběratelů

zásoby - tvořeny oběžným majetkem, který podnik potřebuje pro výrobu svých statků a služeb (materiál, polotovar, nedokončená výroba, dokončená výroba)

majetek může být oceněn třemi způsoby

pořizovací cenou

vlastními náklady

reprodukční cenou

co ovlivňuje majetkovou strukturu?

finanční politika, vztah mezi oběžným a fixním majetkem

vývoj makroekonomických faktorů

přístup k úvěrům (finanční zdroje)

daňová legislativa

Likvidnost a likvidita

likvidnost: schopnost jednotlivých aktiv, tedy majetkových složek podniku přeměnit se rychle bez větších ztrát na peněžní prostředky

likvidnost zjišťujeme pomocí ukazatelů běžné a rychlé likvidity

platí, že vyšší likvidita snižuje nebezpečí platební neschopnosti, ale současně snižuje výnosnost podniku

faktory ovlivňující majetkovou strukturu podniku:

a) odvětví a typ podniku

b) finanční politika podniku

c) stanovení výše oběžného majetku

Jak likvidita ovlivňuje výnosnost podniku? Vysoká likvidita bývá spojena s nízkou výnosností - firma si hlídá likviditu a přestává investovat do strojního zařízení

rozvaha
Sanace firmy - graf

TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.