Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Daňový systém ČR

daň je povinná, nenávratná (odlišuje se daň od půjčky, kdy se majetek vrací zpět), zákonem určená platba do veřejného rozpočtu

představuje zcizení části soukromého majetku - omezení svobody jednotlivce

je to platby neúčelová (nikdo v okamžiku, kdy platí daň neví, co bude z těchto prostředků financováno) a neekvivalentní (to, jak se jednotlivec podílí na příjmech státního rozpočtu nemá žádný vztah k tomu, jaké statky bude spotřebovávat)

Daňový systém ČR

formy vybírání daně

pouze peněžní forma

další význam daní

daně jsou také nepřímý nástroj řízení

potlačení škodlivých činností (daň z lihovin, tabákových výrobků)

podpora určité činnosti - snížení DPH při recyklování papíru

regulování hospodářských aktivit - zvýšením daní zbude podnikatelům méně peněz na investice, omezí se celková poptávka a hospodářský růst

ochrana určitých odvětví - clo na dovoz výrobků

daně a jim podobné platby (clo, sociální zabezpečení) jsou založeny na principu solidarity (prospěch z nich má i ten, kdo platí nízké daně)

zásady daňové politiky

přiměřená výše daně

zdanění podle prospěchu (kdo má větší prospěch ze silnic, měl by platit větší daň)

zdanění podle schopnosti platit (kdo má větší příjem, měl by platit víc, i když z toho nemá větší prospěch)

způsoby zdanění příjmů

proporcionální zdanění: platí se stejné procenta bez ohledu na velikost (PO - 31%)

progresivní zdanění: větší procenta z vyššího příjmu a menší z nižšího příjmu

                                    (FO - 15%, 20%, 25%, 32%)

degresivní zdanění: větší z vyššího, málo z nižšího

Daňová soustava ČR

zákony:

zákon o soustavě daní a poplatků

zákon o správě daní a poplatků

zákony o jednotlivých daních

členění daní

členění daní

daně přímé - jsou vázány na konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu. Zdaňují její příjem nebo majetek

daně nepřímé - jsou vázány na jednotlivé druhy výrobků nebo služeb (dříve byly daně majetkové). Podíl nepřímých daní bude stále větší

Význam jednotlivých daní a jim podobných příjmů v ČR

Význam jednotlivých daní a jim podobných příjmů v ČR

Základní daňové pojmy

poplatník daně - PO, FO, která nese daňové břemeno

plátce daně - FO, PO, která je povinna daň vypočítat a odvést do veřejného rozpočtu pod svou majetkovou odpovědností

u přímých daní je často poplatník a plátce ta samá osoba

správce daně - je to příslušný finanční úřad, který kontroluje správnost výpočtu a odvádění daní a daň vymáhá. Při dovozu zboží je správcem daně příslušný úřad

předmět daně - u přímých daní je to příjem nebo majetek, který podléhá zdanění. U nepřímých daní jsou to výrobky nebo služby. Některý předmět daně může být od daně osvobozen (např.: vývoz zboží je osvobozen od DPH)

základ daně - je předmět daně vyjádřený v peněžních nebo naturálních jednotkách, z něhož se počítá daň

sazba daně - % daně ze základu daně

sleva na dani - částka nebo procentní podíl snižující základ daně v zákonem stanovených případech

zdaňovací období - období, za které je plátce daně povinen daň vypočítat a odvést. U přímých daní - buď kalendářní rok (FO, PO) nebo hospodářský rok (PO). U nepřímých daní - měsíc nebo čtvrtletí

Limit pro povinnou registraci

neustále se snižuje

obrat za zdanitelná plnění je limit 1 milionu Kč ročně

zdanitelným plněním je také použití zboží a služeb vyřazení majetku pro osobní potřebu podnikatele, pokud byl uplatněn odpočet DPH


dílčí plnění - stále stejné částky

opakované plnění - stálá platba, ale různé částky (tarify)

Míra nároku na odpočet daně

podle použití přijatých zdanitelných plnění na plnění podléhající dani na výstupu

výstup:

všechna plnění zdanitelná (žádné osvobození) - 100% odpočet

všechna plnění osvobozená - 0% odpočet

část zdanitelná a část osvobozená - krácení odpočtu koeficientem


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.