Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Hodnocení národního hospodářství

Magický čtyřúhelník

pro hodnocení národního hospodářství slouží pomůcka „magický čtyřúhelník“

Magický čtyřúhelník

tyto veličiny spolu velmi úzce souvisí a v praxi je nelze oddělit

slouží k zjišťování domácí ekonomiky

Hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt

Hrubý domácí produkt (HDP): souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích vytvořený za určité období výrobními faktory na území státu, bez ohledu na to, zda jsou vlastněny občany státu nebo cizinci

velmi důležitý ukazatel

základní ekonomický agregát, protože měří agregátní (celkovou) makroekonomickou výkonnost

skutečný HDP: skutečně dosažený HDP dané ekonomiky

potencionální HDP: je ten, kterého by ekonomika mohla dosáhnout při využití všech výrobních zdrojů

nominální: sestaven z cen aktuálního roku (v běžných cenách)

reálný: je sestaven na základě: první rok - výchozí, všechny ostatní roky přepočítáváme (stálé ceny)

metody zjišťování:

zbožová (produkční) metoda:

vychází z výroby a sčítá všechny vyrobené finální statky a služby, které firmy za dané období prodaly domácnostem, vládě či jiným firmám a investice firmám s čistým výnosem

vzorec:

• spotřeba domácností + investice firem + vládní nákupy + čistý vývoz = HDP

      º spotřeba domácností: výdaje za zboží uskutečněné občany za rok (mimo koupě bytů)

      º investice firem: spotřeba soukromých firem, výdaje za budovy, stroje, zařízení

      º vládní nákupy: výdaje na infrastrukturu, školství, zdravotnictví, ochranu životního prostředí

      º čistý vývoz: je tvořen rozdílem mezi exportem a importem

důchodová metoda

vychází z principu rozdělování a přerozdělování

vzorec:

• ceny výr. faktorů (mzda+renta+zisk+úrok)+opotřebení investic+nepřímé daně= HDP

      º opotřebení investic: postupné opotřebení hmotných statků (odpisy)

      º odpisy: daňové (rovnoměrné = lineární, zrychlené = degresivní), účetní

      º daně: procentuální dávky, které odvádíme do státního rozpočtu

          ♦ daně dělíme:

          ♦ přímé: daň z příjmů PO a FO, darovací, dědická, z

             nemovitosti, z převodu nemovitosti, silniční …

          ♦ nepřímé: DPH a spotřební daň

          ♦ rozdíl: přímá daň není zahrnuta do ceny výrobků, nepřímá ano


Hrubý národní produkt (HNP): souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích vytvořený za určité období výrobními faktory ve vlastnictví občanů příslušné země, bez ohledu na to, zda výroba probíhala na území státu nebo v zahraničí

Problematika šedé a černé ekonomiky

ukazatel, který by se zabýval měřením neexistuje, ale Američané přišli na ukazatel čistého ekonomického bohatství (NEV)

NEV = HDP + nelegálně produkované statky a služby (produkce pro vlastní potřebu) - negativní dopady na životní prostředí

Šedá ekonomika

Souhrn ekonomických vztahů, které porušují běžné etické a morální normy společnosti, ale většinou jsou na hranici zákona a proto jsou těžce postižitelné

Černá ekonomika

Souhrn ekonomických vztahů, které porušují zákony dané země, popřípadě zákony mezinárodní

a) hospodářská kriminalita jednotlivců: krádeže, zpronevěra, padělání, podvody…

b) hospodářská kriminalita organizovaných skupin: zločinecké organizace

stát bojuje proti hospodářské kriminalitě

trestné sazby jsou přesně popsány v trestním zákoníku

projev černé ekonomiky: praní špinavých peněz (přes restaurace, …)

Bilance zahraničního obchodu

vyrovnanost dovozů a vývozů:

• a) dovoz → import: to, co dovážíme

• b) vývoz → export: to, co vyvážíme

mohou nastat tři situace:

• a) D = V

• b) D > V= v ČR

• c) D < V

bilance zahraničního obchodu je v ČR dlouhodobě záporná a proto neexistovala vývozní cla

uměle se vyrovnává devizovými rezervami


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.