Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Podnikové činnosti - Prodejní činnosti

Funkce marketingu a prodeje

marketing je nauka o trhu a v tržním hospodářství zaujímá marketing firmy klíčovou pozici

prodej - je jednou ze součástí marketingu

Marketingový mix - 4P

je jeden ze základních nástrojů marketingu

částí marketingového mixu:

výrobek (produkt)

je jakýkoliv statek nebo služba, který se stává předmětem směny na trhu a je určen k uspokojení potřeb zákazníka

životní cyklus výrobku - každý výrobek má svůj životní cyklus, který se skládá ze čtyř fází (uvedení, růst, zralost a úpadek)

cena (price)

nákladově orientovaná cena - cena vycházející z nákladů a zisk se vypočte procentem k nákladům

cena podle konkurence

cena podle hodnoty vnímané zákazníkem

propagace (promotion)

propagace je forma komunikace mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž smyslem je větší podpora prodeje výrobku nebo služby

propagační mix (reklama, podpora prodeje, publicita a osobní prodej)

místo (place)

v této části řešíme kam daný výrobek umístíme (tvz. segmentace trhu)

Marketingový mix

Distribuční cesty

členění distribučních cest

• přímé - výrobce dodává zboží přímo zákazníkovi bez dalších zprostředkovatelů

• nepřímé - výrobce využívá jako zprostředkovatele jeden nebo dva mezičlánky

velkoobchod

velkoobchodní firma nakupuje výrobky za účelem jejich dalšího prodeje maloobchodním či jiným organizacím

tradiční velkoobchod (velkoobchod nakoupí zboží a na fakturu prodává dalším odběratelům do maloobchodu)

cash-and-carry („prodej za hotové“ Prodává zboží pouze při koupi za hotové a kupující si zajišťují sami dopravu)

komisionáři (zboží nekupují do svého vlastnictví, ale pouze přebírají na základě komisionářské smlouvy a za prodej zboží obdrží předem sjednanou provizi)

maloobchod

prodává zboží přímo konečnému spotřebiteli

• typy maloobchodu:

    º specializované prodejny

    º prodejny se zbožím denní potřeby

    º supermarkety

    º obchodní domy

    º diskontní prodejny

    º katalogové prodejny

Právní stránka obchodních vztahů

kupní smlouva:

nejvíce používaná

kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc a převést na něj vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu

základní náležitosti: určení smluvních stran

                                  určení předmětu či zboží

                                  určení kupní ceny

smlouva o dílo:

smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednavatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení (montáž)

formy uzavření: písemná

                            ústní

                            konkludentní


uzavřením těchto smluv vzniká stranám určitá právní odpovědnosti


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.