Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Celnictví

Clo

clo patří mezi příjmy státního rozpočtu

vstup naší země do EU má na celnictví mnoho dopadů

především:

mezi státy evropské unie jsou zrušena cla:

pokud posíláme zboží do členské země, nemusíme vyplňovat celní dokumenty, zboží neprochází celní kontrolou a přechod je mnohem rychlejší

evropská unie má jednotnou celní politiku pro nečlenské státy:

pokud vyvážíme zboží z členské do nečlenské země, musíme vyplnit celní dokumenty a zboží prochází celní kontrolou, clo pro vývoz není ale v evropské unii vyměřeno, takže při vývozu se clo neplatí

pokud by se zboží vyváželo opačně, musí ho proclít a je na něj uvaleno clo podle celního sazebníku platného pro členské státy

Funkce cla

• fiskální funkce: příjem do státního rozpočtu

• obchodně politická funkce: jeden z nástrojů hospodářské politiky státu i evropské unie

• cenotvorná funkce: u dovozového zboží se clo započítává do prodejní ceny

Druhy cla

• dovozná clo: nejběžnější clo

• vývozní clo: není používáno, protože potřebujeme vývoz z naší země podporovat

• vyrovnávací clo: zvláštní clo vybírané za účelem vyrovnání subvence, aby nebyl poškozen náš trh a dodavatelé při dovozu dotovaných výrobků

• odvetné clo: může být přechodně nařízeno při hospodářské odvetě na zboží dovážené z nečlenských států, které nás diskriminují v hospodářských vztazích

• antidumpingové clo: ochrana před dovozem zboží s velmi nízkou cenou pod výrobními náklady

    º toto je výjimečné opatření povolené na základě antidumpingového řízení

Zboží podléhající clu

nyní u nás podléhá dovoznímu clu všechno dovážené zboží z nečlenských zemí s výjimkou toho, které je v celním sazebníku výslovně označeno jako zboží bez cla

na zboží podléhajícímu clu se musí vyplnit formulář jednotné celní deklarace

clo vybírají celní úřady spolu s daní přidané hodnoty a spotřební daní, pokud je zboží uvalena

clo je vyměřováno z celní hodnoty, kterou prokazujeme příslušnými doklady

pro reexport je vhodné uložit zboží do celního skladu, kde se nachází zboží bez cla

Celní sazebník

dokument obsahující všechny druhy dováženého zboží a jejich celní sazby

celní sazba: procento cla z celní hodnoty

členíme ji:

• všeobecné celní sazby: většinou sazby nejvyšší

• smluvní celní sazby: mezinárodně dohodnuté sazby, které jsou nižší

• preferenční sazební opatření: vyplývá z mnohostranných mezinárodních dohod

Struktura celních orgánů

generální ředitelství cel v Praze: nejvyšším orgánem celní správy v České republice, které je přímo podřízeno Ministerstvu financí České republiky

schéma celních orgánů:

    ministerstvo financí

    generální ředitelství cel

    celní ředitelství

    celní úřady: a) pohraniční celní úřady

                        b) vnitrozemské celní úřady

Problematika cel a celnictví

úzce souvisí se zahraniční politikou státu a mezinárodními organizacemi

nejdůležitější organizací je GATT ( všeobecná dohoda o clech a obchodu), jejímž hlavním cílem je odbourávání překážek světového obchodu

GATT

nejdůležitější mezinárodní organizace

vznikla v roce 1947 a v současnosti má 135 členských zemí

ČR byla přijata 1993

cílem je odbourávání překážek světového obchodu

1995 přeměněna na WTO

WTO

světová obchodní organizace)

jejím nejvyšším orgánem je konference ministrů členských zemí

schází každé 2 roky

v mezidobí tuto organizaci řídí a reprezentuje generální rada


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.