Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Cenné papíry

písemnou formou zachycený právní vztah mezi dvěma i více subjekty

tato písemnost má určité náležitosti dané zákonem a pokud je splníme, můžeme samostatně obchodovat

bezpečnostní pyramida:

stanovuje vztah mezi výnosností a rizikovostí cenného papíru

bezpečnostní pyramida

Obligace

dluhopis

úvěrový cenný papír, který zachycuje vztah mezi emitentem obligace, tedy dlužníkem a investorem, tedy věřitelem či kupcem cenného papíru

emitent se zaváže za určitou dobu, obvykle delší než 1 rok, majiteli obligace vrátit danou částku zvýšenou o úrok

obligace musí být schváleny ministerstvem financí

emitenti mohou být:

stát

obce

firmy

banky

druhy obligací:

z hlediska obchodovatelnosti

veřejně obchodovatelné obligace

obligace s omezeným obchodováním

obligace neobchodovatelné

z hlediska fyzické podoby

obligace listinné

obligace zaknihované

z hlediska druhového

obligace na jméno

obligace na majitele

z hlediska ručení

obligace se zárukou

obligace bez záruky

z hlediska velikosti úroku

obligace s pevným úročením

obligace s proměnlivým úročením

Podílové listy

dlouhodobý majetkový cenný papír

jsou vydávány specifickou firmou nazývanou „podílový fond“

podílové fondy shromažďují peníze od investorů formou prodeje svých podílových listů a s takto získaným kapitálem začnou obchodovat na burze

podílové fondy jsou zřízeny v rámci bank

Práva spojená s vlastnictvím podílového listu:

    º podíl na zisku

    º právo účastnit se valné hromady (ne však hlasovat)

    º právo přednostního nákupu nově emitovaných podílových listů

    º právo podílet se na likvidačním zůstatku

Depozitivní certifikáty

vkladné listy

mají různou nominální hodnotu a různou dobu splatnosti

tyto listy vystavuje banka a potvrzuje jím přijetí jednorázového termínovaného vkladu od klienta

vkladové listy jsou na:

    º na jméno

    º na doručitele - majitelem je ten, kdo přinese

Depozitivní certifikáty

Pokladniční poukázky

státní pokladniční poukázky existují jen u nás

jsou to cenné papíry emitované státní institucí a to obvykle ministerstvem financí a jsou využívány k vyrovnání krátkodobých schodků a příjmů a výdajů státního rozpočtu a zároveň jako nástroj měnové politiky

pokladniční poukázky jsou používány pro obchodování na mezinárodním trhu nebo pro velké investory

nejmenší nominální hodnota jedné poukázky je 1 000 000,- Kč

doba splatnosti je od 1 dne do 1 roku

je to velmi spolehlivá investice

Hypoteční zástavní listy

uzákoněno 1996

zaručeny hypotékou (zástava nemovitosti)

emitovány bankou

druhy

    º listinné - cenný papír materializovaný

    º zaknihované - cenný papír nematerializovaný

    º veřejně obchodovatelné

    º neveřejně obchodovatelné


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.