Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Clo

z právního pohledu clo není daň, protože není v žádném daňovém zákoně

z ekonomického pohledu je clo nepřímou daní

dovozní (dovážení zboží)

vývozní (vyvážení zboží) - v ČR se neuplatňuje

Základní pojmy

protekcionismus

ochrana domácích výrobců před dovozem cizího levnějšího zboží

liberalismus

podpora dovozů, spotřebitelů, konkurence

anidumpingové clo

zabraňuje dovozu zboží dováženého za cenu nižší než výrobní náklady

zásada nediskriminace

poskytne-li někdo nějakou výhodu jinému, musí jí poskytnout všem

celní kvóty

na určité množství dováženého zboží je uvaleno nižší clo (např. prvních 100.000 tun cukru ročně)

množstevní kvóty

po dovozu určitého množství nelze další dovoz uskutečnit

celní území

území chráněné před cizím zbožím (území ČR včetně vzdušného prostoru a vnitrostátních vod)

celní pohraniční pásmo

území do vzdálenosti 25 km od státní hranice směrem do vnitrozemí (v ČR). Kruh o poloměru 25 km okolo celních letišť. Celníci zde mají větší pravomoc - mohou vyzvat k prokázání totožnosti. Zbytek je celní vnitrozemí.

celní hodnota

skutečná placená cena zboží uvedená v korunách nebo cena, která má být zaplacena. Většinou se vychází z ceny fakturované.

Do celní hodnoty se také započítává:

        º náklady na zprostředkování

        º cena obalů

        º doprava na české hranice

        º pojištění v zahraničí

celní sazba

udává se v %. Pro určení celní sazby musíme znát druh a původ zboží.

původ zboží

země, ve které bylo zboží získáno nebo zpracováno. Platí ve vztahu k zemím, s nimiž nejsou uzavřeny žádné zvláštní dohody. Většina mezinárodního obchodu ČR se uskutečňuje se zeměmi, s nimiž jsou uzavřeny mezinárodní dohody a proto se určení původu zboží řídí těmito dohodami. Původ zboží uvádí dovozce v tzv. JCD

klasifikace zboží

21 tříd

dohromady se člení na 97 kapitol => celní sazebník

určena příslušná celní sazba

osvobození od cla:

zboží neobchodního charakteru

Max. 6000/osoba starší 15 let

3000/osoba do 15 let

limity nelze sčítat.

Tabák a alkohol je osvobozen na osobu:

200 kusů cigaret

1 litr destilátu

2 litry vína

výpočet cla

clo = celní hodnota x celní sazba

celní dluh

povinnost zaplatit clo při dovozu zboží

celní řízení

celní úřad přijme JCD a propustí zboží do některého z celních režimů


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.