Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Ceny a inflace

Ceny na trhu nejsou stabilní. Jeden z významných faktorů, který je ovlivňuje je hodnota peněz, kterými se ceny měří. Ani hodnota peněz není stabilní. Pokud peníze ztrácejí svou hodnotu, hovoříme o inflaci projevující se zvyšováním cen.

ekonomika je založena na směně zboží, k níž dochází na trhu a uskutečňuje se za účasti peněz

cena je měřítko hodnoty peněz

v každé ekonomice dochází k růstu cen neboli k zmenšování kupní síly peněz, nikoliv kupní síly lidí = inflace

• deflace: jev, který se projevuje poklesem cen a mezd, v současné době takřka není (opak inflace)

• dezinflace: ceny rostou, ale velmi pomalu

příčiny inflace

inflace tažená poptávkou:

vzniká tím, že lidé dostávají za stejnou práci vyšší mzdy (více peněz). Tím stoupá poptávka, na to reagují výrobci tím, že stoupne i nabídka. Z toho plyne, že rostou i ceny výrobků a spotřebitelé budou chtít vyšší mzdy

tzv. inflační spirála: jedná se o reálnou mzdu, HDP → roste-li s reálnými mzdami, je vše v pořádku

inflace tažená nabídkou:

vzniká tím, že stát vydává do oběhu více peněz ze státního rozpočtu (vzniká schodek), na trhu je více peněz. Díky tomu roste poptávka a obchodníci zvyšují nabídku. To se projeví růstem cen. Stát znovu vydá více peněz a to díky tomu, že lidé dostávají za stejnou práci vyšší mzdy, mají více peněz a díky tomu roste nabídka

Inflace tažená poptávkou

inflace je makroekonomický pojem a měří se pomocí tzv. spotřebního koše a porovnání cenových hladin v různých časových obdobích

míra inflace se uvádí v %

Inflace

t…. cenová hladina v určitém čase, inflace může být i několikamístná

Typ inflace podle velikosti

inflace mírná (plíživá):

jednociferná

lidé nepřestávají věřit penězům, věří v ekonomiku, ekonomika běžně funguje, tempo růstu cent odpovídá tempu růstu výroby

inflace pádivá:

dvojciferná

lidé přestávají věřit domácí měně a vkládají peníze do cizí měny či drahých kovů, chod ekonomiky je tímto narušen

hyperinflace:

inflace, kdy hovoříme o trojciferných a větších číslech

peníze přestávají plnit svou funkci, lidé nevěří ekonomice. d se říci, že daný stát spěje ke krizi

Indexy - vyjádření vývoje cenové hladiny

index spotřebitelských cen CPI: určuje přeměnou cenovou hladinu (t) spotřebitelských cen u jednotlivých statků a služeb CPI se používá ve spotřebním koši

index cen výrobků PPI: sleduje cenový vývoj různých odvětvích či oborů a obecně platí, že zvyšuje-li se PPI, zvyšuje se i CPI

deflátor HDP: poměr

HDP

TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.