Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Zakládání obchodní společnosti

zahájení podnikání je dvoustupňové

a) založení obchodní společnosti: sepsání společenské smlouvy mezi společníky

b) vznik obchodní společnosti: zápis do obchodního rejstříku

Zakladatelský rozpočet

by si měl podnikatel sestavit ještě před začátkem činnosti

a) rozpočet nákladů a výnosů - získání základní představy o ročním hospodaření firmy, zjištění výnosnosti - odhady (kalkulace nákladů - materiálové, mzdové, režijní,…)

b) rozpočet dlouhodobého a oběžného majetku a zdrojů jeho krytí - aktiva a pasiva

Založení obchodní společnosti

společnost zakládáme prostřednictvím společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny

společenská smlouva musí být podepsaná všemi společníky a notářsky ověřena

zakladatelská listina musí být notářsky ověřena

společenská smlouva: uzavírá se při založení obchodní společnosti a ošetřuje vztahy mezi společníky a je sestavena notářem

společenská smlouvou se zakládá u společnosti s ručením omezeným, veřejně obchodní společnosti a komanditní společnosti

akciová společnost se zakládá zakladatelskou listinou

založená obchodní společnost ještě nesmí vstupovat do právních vztahů, protože z právního hlediska začne existovat až po zápisu do obchodního rejstříku

v tomto „mezidobí“ si firma musí vyřídit potřebná povolení k živnosti, aby je přiložila k žádosti o zápis do obchodního rejstříku a společníci vystupují jako samostatné fyzické osoby

Vznik obchodní společnosti

vzniká dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku

základní kapitál: peněžní vyjádření souboru peněžních i nepeněžních vkladů jednotlivých společníků, který je součástí vlastního kapitálu firmy

základní kapitál se povinně tvoří u akciové společnosti ve výši 2 milionů, společnosti s ručením omezeným a to 200 tisíc a částečně i komanditní společnost

vklad: vše, co se dá ocenit penězi (budovy, stroje, autorská práva, cenné papíry…)

vklad musí být znalecky oceněn

podíl společníka: je ošetřen ve společenské smlouvě a je určen podle výše vkladu do firmy

rezervní fondy: patří do vlastních zdrojů a vytváří se ze zisku

jsou určeny k nepředpokládaným výdajům

podle obchodního zákoníku jsou fondy povinny vytvářet společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti

Volba právní formy podnikání

a) způsob a rozsah ručení

omezené ručení: podnikatel ručí pouze do výše svého vkladu (s.r.o., a.s.)

neomezené ručení: podnikatel ručí celým svým osobním majetkem (v.o.s.)

b) oprávněnost k řízení firmy

zastupování firmy ve vnějším okolí (např. prokurista, jednatel)

c) počet zakladatelů

liší se druhem právní formy, je dán obchodním zákoníkem

d) nároky na počáteční kapitál

minimální částka je definována v obchodním zákoníku (s.r.o., a.s)

e) administrativní náročnost

jak je složité firmu založit a co je k tomu potřeba

f) účast na zisku či ztrátě

g) finanční možnosti

jaké má majitel finanční možnosti

h) daňová povinnost

daň z příjmů fyzických a právnických osob

u některých forem existuje i několikeré zdanění

i) zveřejňovací povinnost

výroční zpráva, výsledovka


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.